Å jobbe med CoWork

Vår suksess er når våre konsulenter avslutter engasjementet fordi kunden klarer reisen på egen hånd

BlogWork av

Å engasjere CoWork er ditt valg, og vår jobb er å støtte deg i din endringsreise. Vi utfordrer deg gjerne, men vi tar ikke hoppet for deg. Vår suksess er når våre konsulenter avslutter engasjementet fordi kunden klarer reisen på egen hånd. Derfor bygger vi opp endringsprosjektet stegvis, så du til enhver tid sitter med kontrollen og kan avslutte ved behov.

Oppstart

Du blir kjent med oss gjennom våre rådgivere som kartlegger ditt selskaps verdiskapningsprosess. Størrelsen på dette oppstartsprosjektet varierer med kunden, men det tar typisk 30-60 dager. I vårt arbeid setter vi teknologiutfordringene i sammenheng med virksomhetens strategi og kundens behov. Resultatet er en faktaorientert rapport som peker på utfordringer med dagens situasjon. Dette er første milepæl hvor du som kunde beslutter om vårt engasjement skal videreføres eller ikke.

Tiltak

Vi tror mennesker kan endre seg, og vil i tiltaksfasen hjelpe dere med opplæring i ny filosofi og opprydning i gammel kompleksitet. Hvem fra CoWork dere samarbeider med i denne fasen er sterkt avhengig av hvilken kompetanse dere besitter selv. Typisk støtter vi dere i å etablere profesjonelt produkteierskap og effektive prosesser knyttet til teknologiautomatisering. Tiltaksfasen tar erfaringsmessig omtrent 6 måneder, og resulterer i mer stabil teknologi og en økende innovasjonsgrad, som videre gir økende inntekter og bedret brukertilfredshet. Tiltaksfasen etableres slik at vi vil trappe ned vår aktive deltagelse ved slutten av fasen, for å gi ansatte muligheten til å styre prosjektet selv. Dette er andre milepæl hvor du som kunde beslutter om vårt engasjement skal videreføres eller ikke.

Forvaltning

Endring tar tid, og mange kunder ønsker fortsatt støtte fra CoWork i en forvaltningsfase hvor endring blir en del av ditt selskaps DNA. Du bestemmer selv hvilken støtte du ønsker, og typiske roller kan være devops, utvikler, tech lead, produkteier eller agile coach. Vårt løfte til våre kunder er å ikke stikke av under endringsprosjektet, men støtte dere med kompetanse og opplæring gjennom alle opp- og nedturer som måtte komme.