Slik leder du et effektivt team med Tight-Loose-Tight

I CoWork tror vi at ledelsesfilosofien Tight-Loose-Tight (TLT) kan hjelpe ledere til å bli enda bedre til å lede i den digitale tidsalderen. Nå skal vi gi deg noen innblikk i hvordan du kan skape effektive team ved hjelp av nettopp TLT-stilen

Victor Sanchez Barrera

21/5/2021

Tight Loose Tight er et mantra/mindset man bruker når man jobber med vanskelige problemstillinger.

Sagt på godt norsk innebærer TLT å

  • Tight: Sette mål og retning
  • Loose: Gi ansatte tillit og mulighet til å bestemme hvordan oppgavene løses
  • Tight: Følge opp resultater og lære sammen

I denne lederstilen er man først tett på og setter mål og retning i fellesskap, deretter gir man de ansatte tillit og muligheten til å selv påvirke hvordan de vil gå frem for å løse oppgavene, før man igjen er tett på og følger opp og lærer av resultatene.

Tight - Hvorfor?

Førsteprioritet er å gjøre det krystallklart for alle hva hensikten og målet er, slik at alle forstår grunnen til at teamet og prosjektet eksisterer. Bruk tid på å diskutere målet i teamet, slik at det skapes en felles forståelse av resultatmålet – noe som vil motivere, veilede og være grunnstammen for hele prosjektet. Generelt sett bør målet være kort, inspirerende og lett å huske. Skriv det ned som en overbevisende uttalelse. Dette bør være noe dere alle kan stå bak. Det er denne beskrivelsen som skal holde dere i gang som en ledestjerne i tøffe tider.

Loose – Hvilke oppgaver, og hvordan løse dem?

Hvilke oppgaver skal vi jobbe med, og hvilken kompetanse trengs? Hvordan skal teamet jobbe sammen? Dette er det funksjonelle og praktiske elementet i modellen. Bruk god tid på dette steget, slik at du setter sammen et team som har forståelse for sin egen og de andres rolle og bidragene som skal til for å nå målet.

Når det gjelder prosessen rundt hvordan dere skal løse oppgavene, så spiller kultur og verdier en viktig rolle. Hvordan skal dere jobbe både selvstendig og sammen for å nå målet? Dette aspektet er det dessverre mange som hopper over eller minimerer, men det er så viktig å sitte (eller stå!) og diskutere og definere hvordan dere skal jobbe sammen. Mennesker har veldig forskjellige preferanser for kommunikasjon, samarbeid, arbeidstider, plassering, støynivå, typer tilbakemeldinger, etc. Dersom dere er overens om hvordan dere skal jobbe sammen fra start, vil det støtte høy teameffektivitet. Her anbefaler vi autonomi og en coachende lederstil.

Tight - Hva vil du oppnå, og hva har du oppnådd?

Dette er de ønskede resultatene av arbeidet teamet har gjennomført. Som tidligere nevnt bør målet være klart definert fra start, men et resultat kan både ha et veldig spesifikt utfall eller være uklart/tvetydig. Men uansett er det avgjørende at alle forstår hva sluttresultatet ble for teamet. Hvordan vet du når du er ferdig? Hvordan ser suksess ut? Hva har du oppnådd? Det er viktig å huske her at dette er en iterativ prosess, det er ikke sikkert at man treffer ved første gang.

Oppsummert

Skal du lykkes som leder i den digitale tidsalderen er det viktig at du bygger på din eksisterende erfaring med noen elementer av et nytt tankesett, det vi kaller en Tight-Loose-Tight. Tankesettet innebærer at du setter mål og retning sammen med teamet. Du gir ansatte tillit og mulighet til å bestemme hvordan oppgavene løses, du følger opp resultater og dere lærer sammen. En leder som skaper effektive team legger til rette for læring, en kultur med psykologisk trygghet hvor man er i stand til å lære av sine feil systematisk og som klarer å samarbeide på tvers av organisatoriske grenser.

Les mer om hva som skaper et godt team her >>  «Slik skaper skaper vi effektive team med Tight Loose Tight»

Trenger du noen å sparre med?

CoWork tilbyr tilpasset opplæring og coaching til selskaper som ønsker å begi seg ut på den smidige TLT-reisen. Vi har utviklet en verktøykasse som hjelper deg og din bedrift med endring, et steg av gangen. Vi kaller dette Læringslab. Vi liker å dele vår kompetanse, inspirere og utfordre gjennom strategiverksteder. Vi liker også at du utfordrer oss.

Hva sier du til en digital kaffe hvor vi kan snakke om muligheter?

Ja takk, til kaffe >>

Om du vil lese mer om Tight-Loose-Tight (TLT) kan du gjerne lese mitt blogginnlegg 3 viktige verktøy for å lykkes som den smidige lederen eller Rune Ulvnes innlegg How to start with Tight Loose Tight.


Behov for hjelp med din din digitale endringsreise?

Hva sier du til en uforpliktende (digital) kaffe hvor vi kan snakke om muligheter?
Ja takk, til kaffe >>