Hypotese:
Digitalfabrikk

Hvor mye har du betalt for utviklet kode?

CoWork prater ofte med kunder som sliter med sine tekniske underleverandører, og vil få hjelp til å følge opp disse. I de fleste tilfeller ligger løsningen i hvordan man følger opp og styrer sine underleverandører. Med økt styring og et nytt mindset kan kunder dramatisk øke kvaliteten og effekten av teknologiutviklingen.