Hypotese:
Læringslab

Jobber du systematisk med kompleksitet?

CoWork tror kompleksitetsforståelse i både organisering, prosjektarbeid og på individnivå kan hjelpe virksomheter til å vokse.