Hypotese:
Læringslab

Du kan bli dyktigere til å lære raskere

CoWork tror læring er nøkkelen til vekst. Å legge forholdene til rette for læring er dermed essensielt, men læring er så mye mer enn å lese en bok.