Lær å lede gjennom endring med Tight Loose Tight og tillitsbasert ledelse

Lær å lede gjennom endring med Tight Loose Tight og tillitsbasert ledelse

Start:

18.1.2023 9:00

Place:

Oslo og virtuelt

Teachers:

Reinert Kamøy, Susanne Ringen og Rune Ulvnes
Register today

Det er mange ledere som i dag kjenner på at utfordringer står i kø, og opplever at eksisterende lederverktøy ikke strekker til. Dagens virksomheter må lære seg å levere god og pålitelig kvalitet, samtidig som de effektivt løser de utfordringer som måtte dukke opp om det er høye strømpriser, epidemier eller nye konkurrenter.

Tillitsbasert og smidig ledelse er essensen i lederrevolusjonen som nå foregår i offentlig og private virksomheter, samtidig som det faglige landskapet domineres av amerikanske kurs og utdanninger. CoWork er derfor stolte over å presentere dette norskutviklede kurset, som baserer seg på ledererfaringer fra norske virksomheter. Sentralt i pensum er ledermodellen Tight Loose Tight som benyttes av et økende antall selskaper som NAV, Telenor, Arkivverket og SPK til å støtte ledere i å lære seg smidig og tillitsbasert ledelse.

"I NAV har vi holdt på med rigging av produktorientert utvikling i noen år, og høster stadig erfaring som bringer oss videre fremover. En grunnkomponent til dette er bruken av tverrfaglige team og en smidig arbeidsform. Som inspirasjon til dette har vi hentet teori såvel som praksis, og konseptet «tight-loose-tight» har vært sentralt når vi har bygget vårt rammeverk. Hva er da mer naturlig enn å låne inn Rune Ulvnes til å dele sin kompetanse?

Som direktør for produktområder i NAV har jeg et «team PO» som fokuserer på erfaringsdeling, utvikling av nye roller og kompetansematriser for nye karriereveier, og annet endringsarbeid. I 1. halvår 2022 har vi hatt Rune som fast teammedlem. Rune har gitt oss et verdifullt bidrag med sin innsikt og kompetanse, og har utført erfaringsdeling i en rekke fora på flere nivåer i organisasjonen. Rune nyter stor respekt hos oss i NAV, og han har dessuten en fremferd og arbeidsform som gjør ham veldig behagelig å jobbe med."

Med vennlig hilsen
Ola Furu

Direktør Produktområder
"Arkivverket har hatt både foredrag, en-til-en samtaler og workshops med Rune Ulvnes om tight-loose-tight. Etter hvert som hele lederlaget vårt fikk innsikt i konseptet og måten å tenke på har TLT etablert seg som begrep og blitt en del av dagligtalen hos oss. Vi fortsetter å utvikle oss som smidig organisasjon og har stor nytte av å bruke tight-loose-tight som perspektiv og metode."

Nina Dudek,
Seniorrådgiver stab for strategi og styring i Arkivverket

I samarbeid med den norsk/tyske ledercoachen Susanne Ringen, har Rune Ulvnes og Reinert Kamøy utviklet en utdanning i tillitsbasert lederskap som går over seks måneder. Her får du mulighet til å kombinere teori med din egen praksis, og hvor du i etterkant blir sertifisert som Tight Loose Tight Practitioner. Utdanningen gir deg både verktøyene og treningen du behøver for å stå fram som en smidig leder i egen organisasjon

Tight Loose Tight Practitioner

Som en Tight Loose Tight Practitioner blir du i stand til å jobbe som leder i en smidig virksomhet, og du kan støtte andre ledere i organisasjonen din til å adoptere en smidig praksis. Vi tror at du etter fullført kurs har lært deg et nytt tankesett, og at du vil se og kjenne på tydelige resultater både gjennom mer tilfredse ansatte og gjennom styrkede resultater for ditt team. Du vil også kunne sette smidig ledelse i sammenheng med andre lederstiler, og vite når du bør benytte de ulike lederverktøyene.

Vår ambisjon er derfor at de som fullfører og blir sertifisert etter endt utdanning, stiller sterkere på arbeidsmarkedet

For å sikre kvaliteten, noe vi tror er en forutsetning for at utdanningen skal være attraktiv i næringslivet, avslutter du kurset med en eksamen. De som består eksamen og som har vært med på minimum 70% av samlingene får diplom som en godkjent Tight Loose Tight Practitioner, og blir i etterkant en del av et voksende fellesskap av ledere som forsøker på det samme som deg, støtte team som jobber med vanskelige utfordringer med smidig og tillitsbasert lederskap.

Krav til kursdeltagerne

Vi tror det er en fordel at du har erfaring fra ledelse, og kjenner på at eksisterende lederverktøy ikke strekker til. Det er ingen krav at du har jobbet med smidig eller tillitsbasert tidligere, men vi håper du er motivert til å lære deg noen nye prinsipper som kan utfordre ditt eksisterende tankesett.

En stor del av utdanningen består i å teste ut det vi lærer, og det er derfor viktig at du har tilgang til et team hvor du kan hente erfaringer i løpet av kurset. Du må derfor selv finne et team hvor du kan jobbe som teamleder eller en Tight Loose Tight practitioner i løpet av kurset. Om teamet er en ledergruppe eller mer operativt team, er ikke viktig.

Kurset er tilrettelagt for ledere uavhengig av hvilken faglig bakgrunn du har. Du vil derfor møte andre kursdeltagere fra mange fagområder, slik som HR, kommunikasjon, teknologi, undervisning, helse, økonomi og strategi.

Tight Loose Tight i media

“Adopting trust-based leadership involves training Telenor’s management teams around the world in what the company calls tight, loose, tight”. Sigve Brekke, CEO Telenor i denne artikkelen fra World Economic Forum 

How to start with Tight Loose Tight, article written by Rune Ulvnes.

«En fellesnevner som flere av informantene løftet frem, var verdien av det tydelige oppdraget organisasjonen var satt til å løse.Alt handlet om å holde tjenestenivået oppe og levere på de anmodningsvedtakene Stortinget hadde besluttet. Alle andre oppgaver ble prioritert ned. Beredskapsledelsen og produktområdene definerte et tydelig oppdrag, teamene avgjorde hvilket løsningsforslag som var best og leverte en deretter en så god løsning som mulig. Dette stemmer godt overens med Ulvnes «tight-loose-tight»-perspektiv (Ulvnes, 2015)» Tight Loose Tight, som benyttes av NAV i sin virksomhetsstyring, siteres i denne hovedoppgaven.

«De nye organisasjonene er ikke like strukturerte og hierarkiske som de vi har vokst opp med. Ledere leder via strategisk delegering, ofte med tight-loose-tight-mønster, der de gir tydelige oppdrag med fokus på oppnådde resultater, ikke prosess. De lar de ansatte levere med mye autonomi, for så å ha tydelige avleverings- og godkjenningsprosesser på slutten.» CEO Silvija Seres i denne artikkelen i ledernytt.

Kursets innhold og datoer

Kurset kombinerer teori og praksis. Steg for steg vil du lære alt du trenger for å ta i bruk Tight Loose Tight, og for å starte din personlige læringsreise. Du vil selv oppleve at kursholderne vil benytte Tight Loose Tight til å gjennomføre kurset, noe som vil bety at innholdet kan endres dersom det er nødvendig for at du skal få faglig utbytte.

Annenhver modul er en «ta med din egen problemstilling» samling, hvor du i en mindre gruppe vil diskutere denne sammen med lærerne og likesinnede, og lære av egne og andres problemstillinger.

Modul 1:

18. og 19. Januar 2023
Fysisk kurs i Oslo (Mesh Youngstorget)

 • Teori og historien om ledelse og organisatorisk utvikling
 • Teorien om Tight Loose Tight
 • Analyse og gruppeoppgaver om dine personlige lederpreferanser
 • Praktisk bruk av Tight Loose Tight
 • Teori og øvelser i å jobbe med hensikt og hypoteser, del 1
 • Effektene av endring og psykologisk trygghet

Modul 2:

31. Januar 2023
Virtuelt seminar fra 8:30 – 12:30

 • Coaching, en grunnleggende forståelse
 • En praktisk framgangsmåte til Tight Loose Tight, øvelse med egne eksempler
 • Øvelse: Kursets deltagere presenterer sin første tight

Modul 3:

14. Februar 2023
Virtuelt seminar fra 8:30 – 12:30

 • Siste tight: Lær å gi tilbakemeldinger på en radikalt ny måte som inspirerer, utfordrer og sprer læring
 • Ikkevoldelig kommunikasjon
 • Knytte medmenneskelig kontakt og skape psykologisk trygghet

Modul 4:

28. Februar 2023

Virtuelt seminar fra 8:30 – 12:30

 • En praktisk framgangsmåte til Tight Loose Tight, øvelse med egne eksempler
 • Øvelse: Kursets deltagere går igjennom siste tight og presenterer effekter siden modul 2
 • Øvelse: Kursets deltagere oppdaterer sin første tight etter erfaringer

Modul 5:

14. Mars 2023

Virtuelt seminar fra 8:30 – 12:30

 • Teori om fokus på verdiskapning, kundefokus og en smidig arbedsprosess
 • Teori og øvelser i hensikt og hypotesearbeid, del 2
 • Teori og diskusjoner om å jobbe med vanskelige problemer

Modul 6:

28. Mars 2023

Virtuelt seminar fra 8:30 – 12:30

 • En praktisk framgangsmåte til Tight Loose Tight, øvelse med egne eksempler
 • Øvelse: Kursets deltagere går igjennom siste tight og presenterer effekter siden modul 4
 • Øvelse: Kursets deltagere oppdaterer sin første tight etter nye erfaringer

Modul 7:

11. April 2023

Virtuelt seminar fra 8:30 – 12:30

 • Dypere analyse og forståelse av teamdynamikk gjennom flow modellen til psykolog Mihaly Csikszentmihalyi
 • Verktøy til å endre teamdynamikken gjennom Tight Loose Tight

Modul 8:

25. April 2023
Virtuelt seminar fra 08:30 - 12:30 

 • En praktisk framgangsmåte til Tight Loose Tight, øvelse med egne eksempler
 • Øvelse: Kursets deltagere går igjennom siste tight og presenterer effekter siden modul 6
 • Øvelse: Kursets deltagere oppdaterer sin første tight etter nye erfaringer

Modul 9: 

9. Mai.
Fysisk kurs i Oslo (sted kommer)

 • Skalere Tight Loose Tight til å benytte på virksomhetsnivå som styringsmodell
 • Økonomisk styring og budsjettering av team som ledes etter Tight Loose Tight
 • Tilbakemeldinger og refleksjoner etter læringsreisen
 • Tight Loose Tight neste steg for deltagerne

Modul 10:

20. Juni 2023

Virtuelt seminar fra 8:30 – 12:30

 • Oppsummering av tema
 • Medlemmenes egne effekter
 • Anbefalt videre arbeid for kursholderne
 • Eksamen

Dine lærere

Tight Loose Tight er mer enn et verktøy. Vi ser på det som en helhetlig tilnærming som involverer et visst tankesett og verdier. Når du starter med Tight Loose Tight vil du komme til et punkt hvor du møter ytre eller indre hindringer. Men ta det med ro: Det er helt normalt. Dette er grunnen til at vi kombinerer teori med våre erfaringer fra både næringslivet og det offentlige for å hjelpe deg på din reise.

Rune Ulvnes

Rune Ulvnes har jobbet med smidige konsepter siden 2004, da han for Telenor utviklet en egen tverrfaglig metode som knyttet teknologer og forretningssiden tett sammen. Etter å ha lært om Lean og Scrum som en del av FINN.no sin tekniske lederergruppe, observerte han at mange ledere hadde utfordringer med å lære seg en smidig lederstil. Han utviklet derfor Tight Loose Tight i 2010, som ble benyttet av hans kunder og ansatte.Konseptet ble for første gang lansert i 2014 på Smidigkonferansen, og har senere økt i utbredelse. I dag utnytter store virksomheter som Telenor, Statens pensjonskasse, Den norske kirke og NAV dette konseptet for å forklare den endringsreisen ledere og virksomheter skal gå igjennom. Rune bor i Oslo, men om vinteren finner du han like ofte på Hafjell for å gå på ski og oppleve naturen. 

Reinert Kamøy

Reinert Kamøy har lang og bred erfaring med psykologisk trygghet, teamdynamikk, organisasjonsutvikling og konfliktløsning. Han er utdannet dataingeniør og har senere tatt en coachutdanning samt en master i konfliktmekling.

Hans varierte erfaring omfatter coaching, lederskap, team- og organisasjonsutvikling i både små og store organisasjoner - private så vel som offentlige. Dialog og relasjon er hans viktigste verktøy som lærer, coach og formidler og når han hjelper til med å løse/håndtere konflikter samt bygge psykologisk trygghet.

Reinert bor i Oslo og når han ikke jobber kan du ofte finne ham på et dansegulv, i en seilbåt eller på en strand / fjellet mens han henger under en kite. Han elsker den gode samtalen med venner og familie, men kan også slokne foran TV-en (han så alle 8 sesongen av Game of Thrones på én måned!!). På fritiden er han også mekler i konfliktrådet i Oslo.

Susanne Ringen

Som tidligere IT-prosjektleder har Susanne Ringen førstehånds erfaring med mislykkede fossefallsprosjekter. Etter å ha vært HR-direktør i et Berlin-basert digitalt byrå, har hun jobbet som systemcoach, trener og konsulent siden 2016.Hennes fokus ligger på lederskap og organisasjonsdesign, samt støtte enkeltpersoner og team i tider med stor endring. I sitt arbeid kombinerer hun systemteori med mindfulness: å se på systemer fra en helhetlig vinkel, men aldri glemme individet. På fritiden koser hun seg med surfing, vindsurfing, ski eller strikking. Hun bor i Berlin og Norge.

Din investering

Utdanningen koster 45.000 eks. MVA, hvorav 1000 kroner faktureres ved reservasjon av plass. Faktura sendes ut 18.12.2022, 1 måned før oppstart. Vi har kun 12 plasser tilgjengelig, så vær rask til å bestille. Om du ikke bor i Oslo så må du også bestille hotell til første og 9. samling.

Bestiller du før 24. November får du en earlybird-pris på 42.000 NOK eks Mva.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset om vi har færre enn 4 påmeldte innen den 18.12.2022, og alle avgifter vil da bli tilbakebetalt.

Om vi på grunn av sykdom eller andre ekstraordinære hendelser ikke kan starte kurset, så vil alle avgifter du har blitt belastet bli tilbakebetalt. Om du ikke kan delta på kurset på grunn av egen sykdom, så vil vi tilbakebetale kursavgiften ved mottak av legeattest.

Lurer du på noe, så ta kontakt med oss på kurs@cowork.no.

Bedriftsinterne kurs

CoWork har gjennom en årrekke jobbet med flere virksomheter med å sette opp spesialtilpassede kurs for ledergrupper og ansatte med varighet fra 1 dag til 6 måneder, ta kontakt med oss på kurs@cowork.no om dere ønsker å motta tilbud.

Start:

18.1.2023 9:00

Place:

Oslo og virtuelt

Teachers:

Reinert Kamøy, Susanne Ringen og Rune Ulvnes
Register today