Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet er Norges nest største fagorganisasjon og den desidert største i utdanningssystemet.

Utdanningsforbundet er Norges nest største fagorganisasjon og den desidert største i utdanningssystemet.  Utdanningsforbundet har over 180.000 lærere og ledere i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, universitet og høgskole og innenfor faglig-administrativt støttesystem som medlemmer.

Forbundet jobber for en sterkere profesjon og gode lønns- og arbeidsvilkår for sine medlemmer.

Prosjektet startet i oktober 2020 med innsiktsfase, kartlegging av nåsituasjon, behov, interessenter osv. Vi laget her alternativer for løsningsarkitektur. Basert på UDFs valg av alternativ bistod vi i leverandør-screening, koordinering og prosjektledelse for implementering.

Videre har vi basert på arkitekturen utviklet nytt mellomvarelag som også vil benyttes for andre formål. Vi har videre utarbeidet utviklingsmetodikk, satt opp DevOps miljø (Azure DevOps), ledet og bidratt i utviklingsteamene.

Utdanningsforbundet vil med dette fjerne mange manuelle prosesser, forenkle en tidkrevende årlig prosjekt samt slå sammen to parallelle prossesser (print og digital) til en. Dette vil gi en bedre brukeropplevelse samt en bedre arbeidshverdag for UDFs ansatte.

Periode: Forsikringskontoret 2020-

Team: 5 CoWorkere (over tid)

Status: Migrering starter i august

Prosjekter

Her er noen prosjekter der CoWork har bistått kunden:

CoWork er partner for Utdanningsforbundet for å løse en pågående transformasjon for Seksjon for medlemsfordeler.