Å jobbe med CoWork

Å engasjere CoWork er ditt valg, og vår jobb er å støtte deg i din endringsreise. Vi utfordrer deg gjerne, men vi tar ikke hoppet for deg. Vår suksess er når våre konsulenter avslutter engasjementet fordi kunden klarer reisen på egen hånd. Derfor bygger vi opp endringsprosjektet stegvis, så du til enhver tid sitter med kontrollen og kan avslutte ved behov.

CoWork tilbyr ulike samarbeidsmodeller samarbeidsmodeller for våre kunder, med ulik grad av "commitment" fra vår side

Touch

Vi holder kurs, gjennomfører revisjoner og støtter våre kunder med strategiske, arbeidsmetodikk (smidig) og tekniske valg, og rådgivning for teknologiledere.
Dette er gjerne ikke fulltidsoppdrag for oss, men svært givende å få lov til å inspirere og selv plukke selv opp læring fra kundene vi møter.  

Deliver

Dette er vår største seksjon, da de fleste kunder tradisjonelt ønsker å betale for konsulenter per time. Vi jobber oftest på "kundesiden", og et typisk oppdrag er å løfte teknologikapasiteten til en virksomhet. Dette gjør vi gjennom rådgivning ift strategi, kunde og teknisk nivå. CoWork definerer vår suksess på å lykkes med den faktiske endringen, derav vårt slagord «med mot til å endre». Vi jobber i større grad for organisasjonen og forvaltningen enn i prosjekter.

Commit

Vi er entreprenører, og ønsker å bygge opp  nye virksomheter, gjerne sammen med andre - både større selskap og andre grunderbedrifter. En modell kan være at vi leverer rimeligere konsulenttjenester til kostpris mot at vi får eierandeler i vårt felles selskap. Commitment betyr at vi i enda sterkere grad får insentiver til å lykkes med vårt felles prosjekt, og det betyr at vi blir investorer og ønsker innflytelse både på team og strategi.

Et endringsprosjekt fra CoWork kan for eksempel se slik ut: 

Oppstart

Du blir kjent med oss gjennom våre rådgivere som kartlegger ditt selskaps verdiskapningsprosess. Størrelsen på dette oppstartsprosjektet varierer med kunden, men det tar typisk 30-60 dager. I vårt arbeid setter vi teknologiutfordringene i sammenheng med virksomhetens strategi og kundens behov. Resultatet er en faktaorientert rapport som peker på utfordringer med dagens situasjon. Dette er første milepæl hvor du som kunde beslutter om vårt engasjement skal videreføres eller ikke.

Tiltak

Vi tror mennesker kan endre seg, og vil i tiltaksfasen hjelpe dere med opplæring i ny filosofi og opprydning i gammel kompleksitet. Hvem fra CoWork dere samarbeider med i denne fasen er sterkt avhengig av hvilken kompetanse dere besitter selv. Typisk støtter vi dere i å etablere profesjonelt produkteierskap og effektive prosesser knyttet til teknologiautomatisering. Tiltaksfasen tar erfaringsmessig omtrent 6 måneder, og resulterer i mer stabil teknologi og en økende innovasjonsgrad, som videre gir økende inntekter og bedret brukertilfredshet. Tiltaksfasen etableres slik at vi vil trappe ned vår aktive deltagelse ved slutten av fasen, for å gi ansatte muligheten til å styre prosjektet selv. Dette er andre milepæl hvor du som kunde beslutter om vårt engasjement skal videreføres eller ikke.

Forvaltning

Endring tar tid, og mange kunder ønsker fortsatt støtte fra CoWork i en forvaltningsfase hvor endring blir en del av ditt selskaps DNA. Du bestemmer selv hvilken støtte du ønsker, og typiske roller kan være devops, utvikler, tech lead, produkteier eller agile coach. Vårt løfte til våre kunder er å ikke stikke av under endringsprosjektet, men støtte dere med kompetanse og opplæring gjennom alle opp- og nedturer som måtte komme.

Ledige
stillinger

Vi leter etter mennesker som er dyktige i sitt fag, og som har integritet i sin arbeidhverdag – hverken mer eller mindre. Som ansatt i CoWork jobber du med spennende kunder, godt plassert i et tverrfaglig team som støtter hverandre.