Samarbeide med CoWork

Vi ønsker å hjelpe deg i din digitale endringsreise. Målet vårt er at du skal bli selvhjulpen om du ønsker det. Prosjektet bygges opp stegvis, slik at du enhver tid har kontroll. Vi hjelper virksomheten din til å bli smidigere, mer innovativ og mer kundedrevet.

CoWork tilbyr ulike samarbeidsmodeller basert på dine behov. Du avgjør hvor involvert du ønsker vi skal være, og hvor lang tid prosjektsamarbeidet skal strekke seg over.

Litt nærmere om vår tilnærming til samarbeidsprosessen:

Utforske

I utforskningsfasen bidrar vi til at du vil forstå kundene dine enda bedre ved hjelp av analyse- og innsiktsarbeid. Vi holder kurs, gjennomfører innsiktsundersøkelser og støtter deg med strategiske, smidige arbeidsmetodikker som (Tight-Loose-Tight), Design Thinking og Lean StartUp produktutvikling. Vi hjelper deg med tekniske valg og rådgir teknologiledere.

Levere

Dette er vår største seksjon, da mange kunder tradisjonelt ønsker å betale for konsulenter per time. Vi jobber oftest på "kundesiden", og et typisk oppdrag er å løfte ledelse, produktutvikling og teknologikapasiteten til en virksomhet. Dette gjør vi gjennom rådgivning i forhold til forretningsstrategi, kunde- og brukerinnsikt, samt teknisk rådgivning. I CoWork definerer vi suksess med å lykkes med den faktiske endringen, derav vår visjon «med mot til å endre».

Bygge

Vi er entreprenører, og ønsker å bygge opp nye virksomheter, gjerne sammen med andre - både større selskaper og gründerbedrifter. En modell kan være at vi leverer rimeligere konsulenttjenester til kostpris mot at vi får eierandeler i vårt felles selskap. Samsatsningen betyr at vi i enda sterkere grad får insentiver til å lykkes med vårt felles prosjekt, og samtidig investerer vi i selskapet og utøver innflytelse både på team og strategi.

Et endringsprosjekt fra CoWork kan for eksempel se slik ut:

Oppstart

Du blir kjent med oss gjennom våre rådgivere som kartlegger verdiskapningsprosessen i din virksomhet. Vi bruker tjenestedesigntilnærming for å kartlegge brukerreiser, Jobs to be done og kontaktpunkter på tvers av kanaler. Vi utforsker hvor kundene eller brukerne møter din virksomhet, og hvordan den opplevelsen er. Størrelsen på oppstartprosjektet varierer ut i fra behov, men det tar gjerne 30-60 dager. I vårt arbeid setter vi teknologiutfordringene i sammenheng med virksomhetens strategi og kundens behov. Resultatet er en faktaorientert rapport som peker på utfordringer med dagens situasjon. Dette er første milepæl hvor du beslutter om vårt engasjement skal videreføres eller ikke.

Tiltak

Vi tror mennesker kan endre seg, og vil i tiltaksfasen hjelpe deg og virksomheten med opplæring i ny filosofi og opprydning i gammel kompleksitet. Hvem fra CoWork dere samarbeider med i denne fasen er sterkt avhengig av hvilken kompetanse dere besitter selv. Typisk støtter vi dere i å etablere profesjonelt produkteierskap og effektive prosesser knyttet til teknologiautomatisering. Tiltaksfasen tar erfaringsmessig omtrent 6 måneder, og resulterer i mer stabil teknologi og en økende innovasjonsgrad, som videre gir økte inntekter og forbedret brukertilfredshet. I tiltaksfasen trapper vi gjerne ned vår aktive deltagelse ved slutten av fasen, dersom egne ansatte ønsker å styre prosjektet selv. Dette er andre milepæl hvor du som kunde beslutter om vårt engasjement skal videreføres eller ikke.

Forvaltning

Endring tar tid, og mange kunder ønsker fortsatt støtte fra CoWork i en forvaltningsfase hvor endring blir en del av virksomhetens DNA. Du bestemmer selv hvilken støtte du ønsker. Typiske støtteroller fra vårt team kan være devops, utvikler, tech lead, produkteier eller agile coach. Vårt kundeløfte er å lose deg og organisasjonen trygt gjennom endringsprosjektet, og støtte dere med kompetanse og opplæring så lenge dere har behov.

Hva sier du til en uforpliktende (digital) kaffe hvor vi kan snakke om muligheter?
Ja takk, til kaffe >>

Ledige
stillinger

Vi leter etter mennesker som er dyktige i sitt fag, og som har integritet i sin arbeidhverdag – hverken mer eller mindre. Som ansatt i CoWork jobber du med spennende kunder, godt plassert i et tverrfaglig team som støtter hverandre.