Forstå dine brukere og lag produkter de elsker

Hva vil kundene dine ha? Hva er deres problem? Hva prøver de å få gjort? Det er vanskelig å vite hvis du aldri har spurt dem. I CoWork starter vi ofte med å skaffe en grundig forståelse av utfordringen. Og det er svaret på dette som gir deg en god digital løsning.

Når du skal jobbe med produktutvikling er det viktig med en grundig forståelse, kyndighet; det å se sammenhenger man ikke har sett. Vi utfører klassiske brukerundersøkelser / surveys, dybde intervjuer, Jobs to be done. Hensikten er å få innsikt i dine kunders behov slik at vi kan lage den beste løsningen. Vi kan sette opp et tverfaglig team med designere, teknologer og strateger for å hjelpe deg å forstå dine brukere og lage produkter og tjenester de elsker.

Vi skaffer deg riktig innsikt. Eksempler på tjenester vi hjelper deg med:

  • Trend og bransjeanalyser
  • Tallknusing
  • Intervjuer
  • Kundereiser
  • Jobs to be done
  • Konseptutvikling