Hvor mye har du betalt for utviklet kode?

CoWork prater ofte med kunder som sliter med sine tekniske underleverandører, og vil få hjelp til å følge opp disse. I de fleste tilfeller ligger løsningen i hvordan man følger opp og styrer sine underleverandører. Med økt styring og et nytt mindset kan kunder dramatisk øke kvaliteten og effekten av teknologiutviklingen.

6/5/2020

De fleste tekniske underleverandører har flere kunder, og er naturlig nok opptatt av å gjøre sin egen jobb så enkel og lønnsom som mulig. Underleverandører møter ofte på kunder med manglende teknisk kompetanse som har et overdrevent fokus på funksjonalitet. Dermed er det få som følger opp sine underleverandører i releasestrategi, kodekvalitet, sikkerhet og automatisering. Vi opplever at få virksomheter har gode svar på disse spørsmålene:

 • Hvor blir koden lagret? 
 • Hva skjer om din underleverandør går konkurs?
 • Hvor ofte tar dere backup?
 • Hvor fleksibel og robuste er løsningene som utvikles?
 • Hva gjøres for å effektivisere og modernisere teknologien?
 • Hvor mange endringer har du kommet med, og hvor mange av disse var suksessfulle?

Det finnes ingen virksomheter i dag som er uavhengig av teknologi. Skal en ledelse kunne utvikle sin virksomhet, så må man altså ha mulighet til å endre sine teknologiske systemer. Likevel er det mange som fortsatt kun følger opp leverandører med tanke på funksjonalitet, form og farge, og glemmer det aller viktigste: At løsningen blir forvaltet trygt og effektivt.

Dersom du spør din sluttbruker, så vil han gi deg følgende prioriteter: 1) Datakvalitet 2) Oppetid og tilgjengelighet 3) Brukervennlighet og 4) Innsikt. Det er derfor du i større grad må jobbe med kvaliteten enn tidligere, og ikke forvente at dine leverandører gjør dette kun fordi de signerte på en SLA avtale for noen år siden.

Brukerens tjenesteprioriteter

CoWork tror derfor at mange må endre sin filosofi knyttet til utvikling. På samme måte som Ford måtte endre sin ledelse når de innførte samlebåndet, tror vi de fleste selskaper må endre sin teknologiledelse. Dersom du håndterer utviklet kode, brukerhistoriene, testcaser og sikkerhetsrevisjoner tilfeldig basert på hvilken ansatt og underleverandør du har, vil dere som ledergruppe mangle innsikt og styringsparametre med tanke på din digitale tilstand.

Vi tror derfor at de fleste kunder kan oppnå store effekter av å ta kontroll over sin egen digitalfabrikk.

Digitalfabrikken gir deg mulighet til å bygge en BizDevOps verdikjede

Et viktig suksesskriterie er at virksomheten selv eier og kontollerer Digitalfabrikken, mens leverandørene bidrar med sine råvarer i form av kode. En god Digitalfabrikk er bygget opp av komponenter som gir deg kontroll og innsikt uavhengig av hvilken underleverandør og teknologi du benytter. Typiske komponenter er:

 • Systemer som Jira som gir deg kontroll på endringsønsker og brukerhypoteser/erfaringer.
 • Systemer som automatiserer funksjonell testing, uavhengig av teknologien systemene er bygget opp av
 • Overvåkning av arbeidsprosesser
 • Overvåkning av kodekompleksitet
 • Systemer for kontinuerlig deployment
 • Overvåkning av driftsmeldinger og forvaltningskvalitet.
 • Systemer for sikkerhet og innbruddssikring

En god Digitalfabrikk vil kunne gjøre det enklere å bytte underleverandører, og øke kvaliteten. Hos våre kunder klarer vi gjennom bruk av nye verktøy å gi kunden bedre kontroll over oppetider og innsikt i hendelser før de oppstår.

Behov for hjelp med din digitale produktreise?
Vi tar gjerne en kaffeprat!