NAV

NAV er en offentlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp. NAV er en av de største offentlige etatene i Norge og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom en rekke ulike ordninger som sykepenger, dagpenger, pensjon, kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger og barnetrygd.

CoWork ble innleid av Økonomi og styringsavdelingen i NAV til å gi råd og opplæring i bruk av Tight Loose Tight som rammeverk for overordnet styring, støtte IT Virksomhetsstyring i deres innføring av en mer smidig arbeidsform og støtte NAV sin innføring av tverrfaglige team og tverrfaglige produktområder i kurs og opplæring om Tight Loose Tight og strategisk produktledelse.

Webside:
NAV

Hva har CoWork bidratt med da? 

Lyst på en kaffeprat?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat - online eller fysisk, der vi kan fortelle mer om hva vi løser for våre kunder, og problemer vi adresserer. For oss er det aller mest interessant å høre på hvilke problemer du har eller kjenner deg igjen i. Kan hende vi kan hjelpe deg? 

Send en epost til hei@cowork.no eller ring Rune på +47 934 01 522