Ruter

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus og står over halvparten av landets kollektivtransport

Webside:
Ruter

Dette oppdraget innebar utvikling av neste generasjons plattform for Ruters tjenester. Innsamling av data fra busser, GPS og passasjertelling.

TPS – Traffic plan System: Ruter sin plandatabase (Hastus) overført til in-memory database med GraphQL for interaktivt grensesnitt.  

Kundesenterportal: Elasticsearch søkemotor og eksport av data, tilgangskontroll med StormPath - Okta.

Pilotprosjekt ny billettering: Integrasjon mot MobilePay.

Her utviklet CoWork ulike tjenester, system for oversikt over innkommende data, diverse tjenester knyttet til ny sanntids-plattform, ruteplanleggning for offentlig transport, utvikling av plattform for håndtering av ruteplanlegningsdata.

Utvalgte prosjekter

Lyst på en kaffeprat?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat - online eller fysisk, der vi kan fortelle mer om hva vi løser for våre kunder, og problemer vi adresserer. For oss er det aller mest interessant å høre på hvilke problemer du har eller kjenner deg igjen i. Kan hende vi kan hjelpe deg? 

Send en epost til hei@cowork.no eller ring Rune på +47 934 01 522