Stortinget

Stortinget er Norges folkevalgte nasjonalforsamling med oppdraget å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen

Webside:
Stortinget

Dette oppdraget innebar analyse av tekniske, funksjonelle sider ved Stortingets lagringsløsninger, samt søk- og gjenfinning i disse. Arbeidet innebar analysearbeid gjennom intervjuer og gjennomgang av eksisterende dokumentasjon,som ble presentert i en nåsituasjonsanalyse. Videre ble det utarbeidet et fremtidig teknisk arkitekturmålbilde, samt informasjonsarkitektur for aktuelle søkekontekster.

Forslaget tok utgangspunkt i identifiserte behov hos de ulike gruppene på Stortinget,samt eksisterende informasjonskilder og struktur.  Dette ble presentert i en sluttrapport medforslag til søkeprosjekter og tidslinje for fremtidige søkeprosjekter hosStortinget . Både nåsituasjonsanalysen og sluttrapporten ble presentert ogforankret på flere nivåer i Stortingets adminstrasjon.

Utvalgte prosjekter

Utarbeiding av informasjonsarktitektur for søk og gjenfinning, og strategisk retning for framtidig valg av søkeløsninger for Stortinget, internt og eksternt

Lyst på en kaffeprat?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat - online eller fysisk, der vi kan fortelle mer om hva vi løser for våre kunder, og problemer vi adresserer. For oss er det aller mest interessant å høre på hvilke problemer du har eller kjenner deg igjen i. Kan hende vi kan hjelpe deg? 

Send en epost til hei@cowork.no eller ring Rune på +47 934 01 522