Tverrfaglig samarbeid i praksis med Domain-Driven Design

Tverrfaglig samarbeid i praksis med Domain-Driven Design

Bedriftsinternt hands-on workshop

Start:

Sted:

1/2 eller 1 dag fysisk eller online

Kursholder:

Mufrid Krilic

Mufrid Krilic

Ønsker du å få rask oversikt over de største utfordringene og flaskehalsene i ditt prosjekt?

Ønsker du å visualisere nåværende utfordringer med produkt- og teamorganisering?

Har du behov for bedre tverrfaglig samarbeid i din virksomhet og få konkrete tips til å praktisere det?

Da kan vi hjelpe deg gjennom fasilitering av en interaktiv og engasjerende modelleringssesjon der vi går gjennom dagens utfordringer og leter etter multiple løsningsalternativer i fellesskap. Vi bruker lettvekts metodikker som kan gi en helhetsoversikt over problemområdet på rimelig kort tid, med mulighet til å finne optimal utgangspunkt for å lage hypoteser for videre arbeid.

Denne workshop'en kan anvendes på veldig mange ulike problemstillinger; alt fra definisjon av forretningsmål og hensikt, til forbedring av tekniske leveranseprosesser.

Modellering i fellesskap

I Domain-Driven Design fagmiljøet kaller vi dette modellering i fellesskap (Collaborative Modeling) og vårt fagmiljø i CoWork har lang erfaring med ulike tilnærminger som kan hjelpe din virksomhet.

Vi bruker ulike velprøvde metodikker som vi tilpasser dine behov i dine omgivelser:

  • Impact Mapping
  • Domain Storytelling
  • Event Storming

For mer informasjon om våre konkrete erfaringer med bruk av ulike metodikker, se gjerne denne video, eller les fagbloggen til vår workshop fasilitator Mufrid Krilic. For kort innføring i hensikten med Domain-Driven Design anbefaler vi dette innlegget fra CoWork sin fagblogg.

Pris

For en halvdags workshop: 25.000,-

For en heldags workshop: 35.000,-

Prisen er ekskl. MVA og eventuelle reisekostnader kommer i tillegg.

Antall deltagere er i utgangspunktet satt til maks 20 men ved behov for flere enn 20 deltagere, tar vi en diskusjon i forkant for å finne mest hensiktsmessig format.

Om workshop fasilitatoren

Mufrid Krilic er en erfaren programvarearkitekt, utvikler og coach med lang bakgrunn fra enterprise systemer i komplekse domener, forsikring, telekom og helse. Som faglig leder og coach for flere utviklingsteam, har han jobbet intensivt med kunnskapsdeling i organisasjonen og investering i teamenes forståelse av forretningsprosesser for å kunne modellere programvaren på bakgrunn av den. Hans profesjonelle filosofi er forankret i Domain-Driven Design og å kunne bygge smidig- og teknisk coaching kultur på et bredere organisasjonsnivå.


Mufrid deler gjerne av sin kunnskap til fellesskapet og er jevnlig foredragsholder på faglige konferanser og workshops, både nasjonalt og internasjonalt. Han samarbeider med verdensledende DDD eksperter for å tilby det mest banebrytende innholdet og ble bl.a. nylig invitert til å delta som reviewer av boka om Domain Storytelling metodikken.


Les gjerne mer om det Mufrid deler av sine erfaringer på sin egen blogg om Domain-Driven Design, samt CoWork sin fagblogg.


Mufrid bor i Bodø med familien og bruker fritiden til å engasjere barna i naturvitenskapelig aktiviteter som FIRST Lego League, der han har vært en aktiv bidragsyter i mange år.

Høres dette interessant ut?

Be gjerne om tilbud på workshop'en via påmeldingen eller ta kontakt på kurs@cowork.no for en uforpliktende prat!

Interessert ? Kontakt oss!Bli med!