Tverrfaglig produktutvikling med Domain-Driven Design

Tverrfaglig produktutvikling med Domain-Driven Design

Bedriftsinternt kurs

Start:

Sted:

2 dagers kurs fysisk eller online

Kursholder:

Mufrid Krilic

Mufrid Krilic

Befinner du deg ofte i komplekse domener der det er høyst utfordrende å forene sluttbruker- og forretningsbehov med konkrete krav til leveranser av software produkter? Eller er du i gang med omfattende produktutvikling og strever med å samstemme initiativet med eksisterende IT og teknologi-landskapet?

På dette kurset vil du lære strukturerte metodikker og verktøy som hjelper deg med å:

* Skape bedre dialog med kunder og på tvers av virksomheten

 • Tilrettelegge for effektiv deling av kunnskap mellom domeneeksperter og teknologer.
 • Lære konkrete workshop-metodikker for å oppnå felles forståelse og omforent mål i tverrfaglige omgivelser.
 • Bryte ned siloer ved å utnytte tverrfaglig kompetanse på tvers av produktteamene

* Bidra til at produktteam får økt forståelse av forretningsdomenet og kunne håndtere kompleksitet på en bærekraftig måte

 • Integrere fokus på forretningsmål og behov i daglig arbeid for å bygge trygge og kvalitetsbevisste produktteam

* Finne veien til fleksibel og endringsvennlig programvarearkitektur

 • med mål å kunne absorbere både nye forretningsbehov samtidig som å kunne støtte vedlikeholdsbehov

Skape forutsigbarhet for ledere du rapporterer til

 • Med synliggjøring av kostnader som oppstår ved avhengigheter mellom utviklingsteam og produkter
 • Ved å bruke databasert beslutningsgrunnlag fra iterasjoner og leveranser og tilpasse planene deretter

Kurset gir kunnskap og ferdigheter som kan brukes enten umiddelbart i det operative arbeidet eller som input til taktiske og strategiske diskusjoner på organisasjons- eller arkitekturnivå i virksomheten.

Les mer om hvorfor vi mener Domain-Driven Design (DDD) kan hjelpe med denne type utfordringer og hør gjerne på denne podcast med vår kursholder.

Hvem er kurset for?

Kurset er målrettet for produktorganisasjoner som jobber i komplekse og krevende forretningsdomener.

Kompleksiteten kan oppleves på mange måter, bl.a:

 • Det kan være skalering og organisasjonsvekst som fører til at hindringer til produktteamene blir vanskelige å følge opp på grunn av mange avhengigheter på tvers av virksomheten.
 • Det kan oppstå en krevende ubalanse mellom vedlikehold på legacy systemer og behovet for å skape innovasjon gjennom ny funksjonalitet.
 • Ønske om å forbedre IT-arkitektur slik at den er optimalisert for å imøtekomme disse kravene, uten at det er intuitivt eller enkelt å se veien til en slik forbedring.

Om du kjenner deg igjen i et eller flere av disse scenariene anbefaler vi at du sjekker dette kurset!

Målet med kurset er å lære å oppnå balanse mellom verdiskapning for kunder og sluttbrukere på den ene siden og produktutvikling med innebygd kvalitet på den andre siden. Alt med evne til å takle endringer som følger stadig skiftende forretningsbehov. 

Omtale av kurset

Fra gjennomført bedriftsintern 2-dagers kurs i Sandvika for en mellomstor IT-produkthus, med over 40 deltagere fra ulike faggrupper:

«Dette DDD-kurset fikk oss til å reflektere over strategiske og taktiske valg rundt vår programvare på en ny måte. Vi har blitt bevisst hva organiseringen av team vil ha å si for å levere programvare både hurtigere, tryggere og med bedre kvalitet. Vi har også fått veldig gode metodikker for å systematisk høste av kompetansen hos egne og kundenes fageksperter, samt metoder for å bygge denne inn i vår programvare med kvalitet, over tid.»
- Ken Robert Andersen,
Tech Lead Norconsult Informasjonssystemer.

Deltagerne var fordelt på mange roller: utviklingsledere, tech-leads, utviklere, designere, produkteiere, testere og produktledelse. I tillegg ble det arrangert en 3.dag online for en gruppe utviklingsledere, senior utviklere og tech-leads.

 • Deltagertilfredshet: 9 av 10 vil anbefale kurset!

Lær «Tverrfaglig produktutvikling med Domain-Driven Design» sammen med ditt team!

Kurset "Tverrfaglig produktutvikling med Domain-Driven Design”, som er forankret i erfaringer fra produktutviklingen i komplekse domener, er målrettet for felles læring i teamet, enheten eller avdelingen teamet ditt er en del av. Enten du er teknologileder, tech-lead, arkitekt eller utvikler anbefaler vi å ta produktteamene med på kurset og gjerne med produktledelse til stede!

Du vil få en gjennomgang av metoder for å gradvis omfavne prinsippene bak Domain-Driven Design i din organisasjon, samt presentasjon av teknikkene for tverrfaglig samarbeid som kan tas i bruk umiddelbart. Kurset dekker både teknisk ledelse, produktplanlegging og programvarearkitektur. I tillegg tar kurset for seg utvikling og forvaltning av legacy systemer og måter å skape innovasjon på i regulerte markeder. Læringen fra kurset vil på denne måten kunne tilpasses den operative hverdagen til de fleste organisasjoner.

Vi tilpasser kurset for din bedrift

Formatet på kurset er fysisk eller online, etter ønske.

Fysiske kurs er bygd på interaktive dybdeforedrag basert rundt realistiske eksempler. For online kurs er foredragene kortere med oppfølging i form av øvelser i f.eks. Miro-verktøyet.

Vi setter uansett stor vekt på deltager engasjement gjennom øvelser og diskusjoner i gruppearbeid, der deltagere forsøker å anvende det presenterte innholdet i egen kontekst.

I forkant av kurset jobber vi sammen med å finne relevante og aktuelle utfordringer i deres forretningsdomene som kan brukes som grunnlag for gruppearbeid.

Om ønskelig tilbys din organisasjon fleksibilitet til å fordele innholdet over lengre kalendertid.

Kursinnhold

Kurset består av 5 moduler:

1. Håndtere kompleksitet med tverrfaglig samarbeid

2. Teknologiledelse og systemarkitektur samstemt med sluttbruker- og forretningsbehov

3. Domenemodell i koden med taktisk Domain-Driven Design

4. Domenedrevet produktorganisering. Produktledelse med strategisk Domain-Driven Design

5. Teknisk coaching som en forutsetning for tverrfaglig produktutvikling

   

Modulene 1, 2 og 4 er strategisk-orienterte og passer for mange roller, inkludert ledere, i en produktutviklings-organisasjon. Modulene 3 og 5 er spesifikt rettet mot operative utfordringene til produktteamene.

Pris

Vi baserer vår prismodell på antall deltagere på dette 2-dagers kurset. Vi har erfaring i å holde kurs for små grupper med felles faglig bakgrunn og med flere titals deltagere fra ulike avdelinger i større virksomhet.

 • Opp til 10 deltagere, 40.000 NOK
 • Opp til 20 deltagere, 50.000 NOK
 • Opp til 40 deltagere, 70.000 NOK
 • Opp til 50 deltagere, 90.000 NOK

Reisekostnader kommer i tillegg.

For større grupper ta kontakt så finner vi en løsning som passer din virksomhet.  

Om kursholder

Mufrid Krilic er en erfaren programvarearkitekt, utvikler og coach med lang bakgrunn fra enterprise systemer i komplekse domener, forsikring, telekom og helse. Som faglig leder og coach for flere utviklingsteam, har han jobbet intensivt med kunnskapsdeling i organisasjonen og investering i teamenes forståelse av forretningsprosesser for å kunne modellere programvaren på bakgrunn av den. Hans profesjonelle filosofi er forankret i Domain-Driven Design og å kunne bygge smidig- og teknisk coaching kultur på et bredere organisasjonsnivå.


Mufrid deler gjerne av sin kunnskap til fellesskapet og er jevnlig foredragsholder på faglige konferanser og workshops, både nasjonalt og internasjonalt. Han samarbeider med verdensledende DDD eksperter for å tilby det mest banebrytende innholdet og har bl.a. nylig deltatt som reviewer av boka om Domain Storytelling metodikken og kurset om Team Topologies.


Les gjerne mer om det Mufrid deler av sine erfaringer på sin egen blogg om Domain-Driven Design, samt CoWork sin fagblogg.


Mufrid bor i Bodø med familien og bruker fritiden til å engasjere barna i naturvitenskapelig aktiviteter som FIRST Lego League, der han har vært en aktiv bidragsyter i mange år.

Høres dette interessant ut?

Be gjerne om tilbud på kurset via påmeldingen eller ta kontakt på kurs@cowork.no for en uforpliktende prat om kurset!

Interessert ? Kontakt oss!Bli med!