Ansatt- og organisasjonsregister

Samarbeid med

Kirken har de siste årene vært gjennom store organisatoriske endringer. Et nytt ansatt- og organisasjonsregister skal bidra til at kirken kan fortsette å være en samlende institusjon i livets store og små øyeblikk.

Periode:

Kirken har de siste årene vært gjennom store organisatoriske endringer. Blant annet har statskirkeordningen opphørt. Samtidig er kirken er en av Norges mest tradisjonsrike organisasjoner. Over tid har det utviklet seg utfordringer med å ha oversikt over kirkens fullstendige organisasjonsstruktur. Det er ansatte innenfor ulike enheter, det er uklart hvem som utfører hvilke oppgaver, og så videre.

Dette gjør det utfordrende å vite hvem som er rette mottakere ved internkommunikasjon, hvilke ansatte skal motta tilbud om opplæring, hvilke tekniske tilganger er nødvendige, med mer.

Det blir en grunnleggende å ha oversikt over organisasjonsstrukturen og ansatte for å lykkes med digitalisering av kirken. Dette gjelder både lokale og felles initiativer. Dette skal realiseres med ansatt- og organisasjonsregisteret.  

Leveranse

Å etablere et register for organisasjonsstruktur og ansatte er komplekst og byr på en rekke utfordringer – både organisatoriske og tekniske.

CoWork har deltatt hele veien i produktutviklingsteamet som jobber med å realisere registeret, og vært involvert i å løse et bredt spekter av problemstillinger:

 • Smidig coaching
 • Løsnings- og teknisk arkitektur
 • Samhandling med andre team og initiativer
 • Samhandling med tredjepart og systemleverandører som produserer og konsumerer data om ansatte og organisasjon
 • Anskaffelse for standardprogramvare for master data  

Teamet har underveis navigert i ukjent farvann og endringer i prioriteringer. CoWork har støttet med å etablere overordnet forståelse og hensikt for ansatte- og organisasjonsregisteret, domeneforståelse og smidig leveransetilnærming med fokus på læring og eksperimentering for å løse utfordringene og realisere tekniske løsninger.

Teknologi

 • Azure functions
 • C#/python
 • Azure DevOps
 • Confluence
 • Azure Application Insights

Team fra CoWork

 • Frode Langseth

Lyst på en kaffeprat?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat - online eller fysisk, der vi kan fortelle mer om hva vi løser for våre kunder, og problemer vi adresserer. For oss er det aller mest interessant å høre på hvilke problemer du har eller kjenner deg igjen i. Kan hende vi kan hjelpe deg? 

Send en epost til hei@cowork.no eller ring Rune på +47 934 01 522