Skjer i Kirken

Samarbeid med

Ønsket om å gjøre informasjon om aktiviteter og arrangementer lettere tilgjengelig og mer relevant for publikum, og dermed bringe flere besøkende inn i kirkerommet, var utgangspunktet for grunnhypotesen om bedre markedsføring av de ulike aktivitetene som finner sted i kirken.

Periode:

Leveranse

Dette initiativet var det første i kirken som forsøkte ny tilnærming til leveranse; sterkere eierskap til egen IT, en prosess som underbygger læring og endringsevne underveis, og å etablere tjenester organisert som et tverrfaglig produktutviklingsteam. CoWork har i prosjektet støttet produktutviklingsteamet og da spesielt produkteier gjennom coaching og opplæring i smidig tilnærming og ledelse.  
CoWork har vært involvert et bredt spekter av oppgaver – som å etablere sluttbrukerforståelse og brukerorientering gjennom Jobs to be done, bidratt i produktutviklingen med strategi og etablere veikart og langsiktige målsettinger for videre arbeid. CoWork har også støttet prosjektet i teknisk arkitektur og samhandling med interessenter og andre leverandører.

CoWork har også gitt råd om teamsammensetning og overordnet styring av produktteamet og samhandling mellom team og roller.

Ettersom mange av endringene som ble gjennomført gjennom prosjektet representerte ukjent og ny kompetanse for kirken, har CoWork sammen med Kirkerådet støttet interessenter og leverandør.  

Tjenester

  • Coaching av produkteier og produktutviklingsteam
  • Kurs i produkteierskap
  • Jobs to be done kartlegging
  • Coaching ved etablering av kvalitetsprosess og CI/CD
  • Etablering av Lean Value Tree ideprosess
  • Strategi med smidig tilnærming

Teknologi

  • React
  • Elastic Search
  • CMS Sanity.io
  • Azure functions
  • Azure DevOps
  • Confluence
  • HotJar

Team fra CoWork

  • Frode Langseth
  • Rune Ulvnes

Lyst på en kaffeprat?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat - online eller fysisk, der vi kan fortelle mer om hva vi løser for våre kunder, og problemer vi adresserer. For oss er det aller mest interessant å høre på hvilke problemer du har eller kjenner deg igjen i. Kan hende vi kan hjelpe deg? 

Send en epost til hei@cowork.no eller ring Rune på +47 934 01 522