"Digitalt først” - ny publiseringsprosess for Mentor Mediers aviser

Samarbeid med

Mentor Medier ønsker arbeide med bærekraftige forretningsmodeller med endrede rammevilkår i markedet, og ser at dagens gjeldende praksis for konsernet ikke er hensiktsmessig i dagen

Periode:

Mentor Medier ønsker arbeide med bærekraftige forretningsmodeller med endrede rammevilkår, og ser at dagens gjeldende praksis for konsernet ikke er hensiktsmessig i dagens marked. Dette gjelder både fallene opplagstall på papir og et totalt endret lesermarked, og annonsemarked. Mentor Medier ønsker derfor å utvikle en sterkere digitalstrategi hvor den digitale avisproduksjonen og leserengasjementet er det sentrale. Målsetningen er en digital transformering der alle publikasjonene styrkes gjennom innovasjon og strategisk samarbeid. Dette krever et teknologiskifte for konsernet, samtidig som man ønsker å holde kostnadene nede.  

CoWork har som partner bistått konsernet med arkitektur og strategikompetanse, og evaluert alternative programvareplattformer sammen med teknologiledelsen i konsernet. Målsetningen har vært å utarbeide en effektiv, framtidssikker og modulbasert teknologiplattform for redaksjonelt arbeid og publisering, samt en brukervennlig kundereise.  

Utfordringer

 • De fleste selskapene fokuserer fremdeles på papiravisen, og konverterer så artikler og innhold til publisering på nett.  
 • Konsernet har også ulike løsninger for produksjon av papiravis, som gir sine tekniske og strategiske utfordringer.
 • Publiseringsløsningen fra Atex Polopoly er utdatert og må oppgraderes eller konverteres til ny løsning.
 • Kundereisen fremstår som tungvint med for utdaterte betalingsalternativer.

Vår tilnærming: Læringslab og digitalfabrikk

CoWork har i siden våren 2019 samarbeidet med Mentor Medier for å få til en “digitalt først” transformasjon for konsernets publikasjoner. Denne endringen vil innebære store endringer i arbeidsprosessene i avisene, så vel som et stort teknologisk løft over til nye tekniske plattformer – alt mens alle produksjonssystemer må kjøre parallelt for å sikre kontinuerlig drift og daglig avisproduksjon.  

Det ble derfor etablert et migreringsprosjekt med aktører både fra Mentor Medier, CoWork og andre leverandører, samt publikasjonene som skulle migreres.  

 1. Nåsituasjonsanalyse
 • “Jobs to be done” workshops og kundeintervjuer
 • Teknologisk kartlegging av innhold og systemer som kan og bør migreres
 • Prosesskartlegging av redaksjoner
 • Prosesskartlegging kommersielt innhold/annonser
 • Prosesskartlegging av kundereisen og betalingsløsninger

 1. Pilot for ny produksjonsflyt
 • Arbeid segmentering  
 • Datakvalitet i migrering av innhold
 • Pilotoppsett av ny Arc Publishing plattform
 • Pilot for BI plattform
 • Informasjonsarkitektur for migrert nettsted
 • Integrasjon med printsystemer
 • Pilot for innlogging og kundereise, nye betalingsløsninger  
 • Oppsett av ny automatisert digitalfabrikk for Arc og kundereise

 1. Migrering, en publikasjon av gangen
 • Utvikling av en robust migreringsmotor for batch og kontinuerlig oppdatering av innhold (bilder, personer og artikler) fra eksisterende til nytt CMS
 • Utbygging av sidemaler og landingsider i Arc  
 • Opplæring i nye arbeidsprosesser
 • Produksjonsoppsett av Arc
 • Etablering av inngående og utgående feeds – NTB, TT, RSS
 • Ny kundereise og innloggingsløsning
 1. Kontinuerlig forbedring
 • Journalister og redaktører bruker Arc og får erfaring
 • Arbeid med innholdskvalitet og redaksjonelle konsepter og presentasjon
 • Forvaltning av automatisert digitalfabrikk og leveranser fra Arc, samt videreutvikling
 • Forvaltning og videreutvikling av kundereiseplattform
 • Migrering av «hjemløst» innhold  
 • Terminering av gammelt CMS

Prosjektet ble kjørt med fokus på robusthet, kostnadseffektivitet, og fleksibilitet.

 • Robusthet ved kontinuerlig oppetid på eksisterende produksjonssystemer, og kvalitet i oppsett og migrering.  
 • Kostnadseffektivitet ved å tenke standardisering, læring og gjenbruk i alt av prosesser og kode.  
 • Fleksibilitet ved å fokusere på opplæring og selvbetjening av de fleste redaksjonelle verktøy, både levert av Arc og egenutviklet funksjonalitet.

Selve migreringen i fase 3 foregikk med fokus på en publikasjon sine behov om gangen, med en MVP-tankegang.

 • Oktober 2019: Forlaget Libris.se var først ut av polopoly.  
 • 8.september 2020: Første publikasjon på Arc var Dagen.se. Disse fikk levert en fullt migrert publikasjon, med ny kundereise og Klarna betalingsalternativ. Dagen beholdt newspilot som sitt printsystem.  
 • 1.desember 2020: Overgang av vl.no – avisen Vårt land, inkludert subsite reportasje.vl.no. Vårt land gikk også over til nytt printsystem fra Roxen. Nytt betalingsalternativ fra Vipps.
 • 2.mars 2021: Dagsavisen lansering, med 5 lokale varianter: Rogalands avis, Demokraten, Fremtiden, Moss Dagblad og Oslo. Mest innhold og store krav til annonseplattform.  
 • 20.april 2021: Morgenbladet.no lansering. Denne avisen ble kjøpt inn i Mentor Medier konsernet sommeren 2020, og medførte migrering fra Drupal CMS.  
 • ‍3.juni 2021: Lansering av klartale.no – Lettlest avisen Klar Tale. Dette er den minste avisen i stab og opplag, men er likevel kompleks med høye krav til universell utforming.

Fra høsten 2021 er vi over i fasen for kontinuerlig forbedring, med etterarbeid etter migrering og forvaltning og videreutvikling.  

Digitalfabrikken: Teknologi og plattformer

 • Arc Publishing
 • React
 • React-admin
 • Java
 • Spring Boot
 • Confluent Kafka
 • AWS Kubernetes
 • Elasticsearch

Prosessverktøy

 • Jira
 • Confluence

Team

 • Arnstein Andreassen, tech lead, opplæring, rådgivning
 • Ane Weie Nilsen, utvikler
 • Christoffer Vig , arkitekt og devops utvikler
 • Rune Ulvnes  - rådgiver og couch i nåsituasjonsanalyse og pilotfasen

Arbeidet er utført i samarbeid med ansatte fra Mentor Digital og publikasjonene, samt konsulenter fra Brainify, Cefalo, Arc XP/Washington Post, Roxen, Tikk Takk og Naviga.  

Lyst på en kaffeprat?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat - online eller fysisk, der vi kan fortelle mer om hva vi løser for våre kunder, og problemer vi adresserer. For oss er det aller mest interessant å høre på hvilke problemer du har eller kjenner deg igjen i. Kan hende vi kan hjelpe deg? 

Send en epost til hei@cowork.no eller ring Rune på +47 934 01 522