Lyskultur
Periode:

CoWork ble engasjert fra ledelse i Lyskultur for å fasilitere deres strategiprosess.

Da Lyskultur skulle legge sin nye strategi, ønsket de en profesjonell aktør med på laget. Lyskultur er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning. Da de skulle utarbeide organisasjonens strategi for 2021-2024, ønsket de et godt beslutningsgrunnlag basert på fakta og ikke antagelser.  

CoWork kom inn som samarbeidspartner for å fasilitere strategiprosessen. Vi gjennomførte et innsiktsarbeidsprosjekt som ga innspill til videre strategisk retning for organisasjonen. Dette innebar å se på trender, og vi utarbeidet en plattform for hvordan Lyskultur kunne tilpasse seg fremtidens endringer. Vi valgte å innhente data gjennom bruk av survey, kvalitative intervjuer og sekundær litteratur. Intervjuene bidro med verdifullt dybdeperspektiv og ny innsikt. Informantene var aktuelle interessenter som ga innspill på hvordan Lyskultur fortsatt kan holde seg relevante for sine målgrupper, nå og fremover.

 

Leveranse

• Innsiktarbeid med analyse av marked, trender og medlemsundersøkelse

• Intervjuer med høyst relevante interessenter

• Prosessledelse og Workshops

• Syntetisering av data, fasilitering i strategiprosessen og presentasjon av strategi

 

Verktøy

  • Desk research
  • Trendanalyse
  • PESTEL analyse
  • Intervjuer med interessenter
  • Survey Monkey

Resultat

Lyskultur står nå rustet for fremtiden med en oppdatert strategi basert på interessentenes faktiske behov.

 

Team

• Victor Sánchez Barrera, CoWork

• Ledelse/admin, Lyskultur

 

«Rådgiveren fra CoWork setter seg godt inn i kundens problemstilling og jobber effektivt og er flink til å se nye muligheter. Vi i Lyskultur er veldig fornøyd med hele prosessen og ikke minst resultatet. Nå gjenstår implementeringen. Vi kan anbefale CoWork på det varmeste».

Lyskultur, Katia Valerie Banoun, Daglig leder


Behov for hjelp med din digitale produktreise?

Hva sier du til en uforpliktende (digital) kaffe hvor vi kan snakke om muligheter?
Ja takk, til kaffe >>