Fra konkret problemløsning til strategisk viktig plattform

Samarbeid med

CoWork er partner med Utdanningsforbundet og arbeidet i dette prosjektet med Seksjon for medlemsfordeler.

Periode:

Utfordring

Utdanningsforbundet (UDF) ville fjerne manuelle prosesser for produksjon av forsikringsdokumenter ved å forenkle et tidkrevende årlig prosjekt samt slå sammen to parallelle prosesser (print og digital) til en. For å oppnå dette var det avgjørende å få bedre kontroll og eierskap på både maler og innhold i dokumentene. Dette ville gi en bedre brukeropplevelse samt en bedre arbeidshverdag for UDFs ansatte.

Vårt ønske om å bore i den interne arkitekturen og idéen om å etablere et mellomvarelag for å muliggjøre denne nye løsningen, ble godt mottatt av UDF. Å ta eierskap til egne integrasjoner og på den måten være mindre avhengige av den enkelte systemleverandør ble viktig. Nøkkelen til suksess var å etablere et team som jobbet tett sammen med kunden med mål om at denne til enhver tid har eierskapet til produktet/løsningen. Mellomvarelaget er nå en del av UDFs IT-strategi.

CoWork har i dette arbeidet utarbeidet konsept, systemarkitektur, utviklingsmetodikk, DevOps-miljø, driftsmiljø og ledet og bidratt med utviklere i utviklingsteamet.

Leveranse

Prosjektet startet i oktober 2020 med innsiktsfase, kartlegging av nåsituasjon, behov, interessenter osv. Vi laget her alternativer for løsningsarkitektur. Basert på UDFs valg av alternativ bistod vi i leverandør-screening, koordinering, prosjektledelse, arkitektur og utvikling for implementering.  

Roller

  • Prosess- og prosjektleder
  • Systemarkitekt
  • .Net C# Utviklere

Tredjepartsløsninger integrert hittil (Q3 2021)

  • Winorg CRM – medlemssystem/forsikringssystem
  • Metaforce CCM – Customer Communication Management løsning
  • Public360 – Saks og arkivløsning

Team

  • Johannes Kjos
  • Mats Frantzen
  • Nils Arve Sandberg
  • Ingvild Stølen

Lyst på en kaffeprat?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat - online eller fysisk, der vi kan fortelle mer om hva vi løser for våre kunder, og problemer vi adresserer. For oss er det aller mest interessant å høre på hvilke problemer du har eller kjenner deg igjen i. Kan hende vi kan hjelpe deg? 

Send en epost til hei@cowork.no eller ring Rune på +47 934 01 522