Å lede i den digitale tidsalderen

Verden stormer med turbofart inn i en digital transformasjon under korona pandemien. Vi snakker Covid-19, 20, 21… Men når en gnu okse på nærmere 300 kilo er blant verdens smidigste dyr, er det også håp for tungrodde bedrifter.

16/4/2021

Victor Sanchez Barrera

Jeg har i mange år reflektert over den såkalte «digitale tidsalderen», logikken den fører med seg og hvordan vi jobber. Min venn Rune Ulvnes skrev for seks år siden en artikkel om Tight-Loose Tight (TLT) som resonnerte godt med min ledelsesfilosofi. Sagt på godt norsk innebærer TLT å:

  • Tight: Sette mål og retning
  • Loose: Gi ansatte tillit og mulighet til å bestemme hvordan oppgavene løses
  • Tight: Følge opp resultater og lære sammen

I dag bruker vi i CoWork nettopp disse prinsippene når vi hjelper ledere i deres digitale transformasjon.

Tillit og åpenhet

Da jeg først leste TLT-artikkelen, jobbet jeg som leder i Skalar. Et innovativt miljø med 20 unge og engasjerte designere, strateger og utviklere. Vi ville skape en kultur som harmonerte med den digitale tidsalderen. Et godt og trygt kreativt læringsmiljø med verdier basert på tillit og åpenhet. De ansatte skapte digitale produkter som forbedret hverdagen til en rekke brukere. Jeg er stolt over å kunne si at denne kulturen lever videre i beste velgående, og selskapet er fortsatt et av de mest spennende design & tech miljøene i Oslo.

De store følger etter

De siste månedene har jeg til min store glede lagt merke til at selskaper som Telenor vil innføre en «ny ledelsesfilosofi»; nettopp Tight-Loose-Tight, noe som også omtales i World Economic Forum. Det skal bli spennende å følge med på hvordan disse mega selskapene vil lykkes med å innføre de enkle prinsippene i stor skala. At den smidige ledelsesrevolusjonen transformerer arbeidslivet, er egentlig ikke noe nytt. Smidighet handler egentlig om evnen til å tilpasse seg og fornye seg i takt med endringer i omgivelsene. Og her kommer vi tilbake til den nevnte stripegnuen. Når den med sine 300 kilo kan danse over slettene og snu seg med flokken på sekundet, er det trolig håp for bedrifter som ikke er født smidige å bli nettopp det — en smidig organisasjon.

Smidig lederstil

I min hverdag møter jeg mange ledere. Noen leder små team, andre har ansvar for selskapet i sin helhet eller leder forretningsområder med opp til 100 ansatte. Ledere av mindre enheter behøver kanskje ikke å tenke i så stor skala, men de er også nødt til å tilpasse seg den digitale tidsalderen. Kanskje har ledere av mindre virksomheter en enklere jobb når det gjelder å innføre viktige prinsipper for å lede ansatte i den digitale tidsalderen, men jobben må like fullt gjøres. Mulig er det lettere å sette sammen gode team med positive og kreative mennesker som skaper resultater og å skape trivsel på jobb med utgangspunkt i at mennesker evner og ønsker å ta ansvar selv (ledelsesteori Y vs. X). Med andre ord å skape team med «mennesker som trives på jobb, skaper verdi for bedriften og lager gode tjenester og produkter som kundene elsker». Størrelsen på selskapet kan ha betydning for hvor raskt man kan lykkes med en slik transformasjon. Uansett om du jobber i en stor eller liten virksomhet kan det være lurt å starte i det små og skalere etter hvert.

Endre tankesett

Hva med å starte med seg selv? Det er ikke ofte jeg siterer den hellige Frans av Assisi, eller Giovanni Francesco di Bernardone, som han egentlig het. Han skrev «Gud, gi meg sinnsro til å godta det jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan, og visdom til å se forskjellen». Dette er en spennende tanke. I CoWork følger vi visjonen «Med mot til å endre». Vi mener det er viktig å være i stand til å endre tankesett og kunne hjelpe andre med det.

Nå lurer du kanskje på hva som skal til for å bli en smidig leder i en smidig organisasjon? Det finnes selvfølgelig ikke noen magisk formel. Smidighet starter først og fremst med å endre tankesett.

Fastlåst vs. vekstorientert


Carol Dweck, psykolog ved Stanford University, har forsket på forskjellen mellom fastlåst og vekst­orientert tankesett. Et vekstorientert tankesett går ut på at man tror man kan utvikle seg og forbedre evnene sine. Man har tro på at egen innsats er avgjørende for hvordan utfallet blir. De som har et vekstorientert tankesett, tør gjerne å ta flere sjanser og er ikke så redde for å gjøre feil — det lærer man bare av. I følge Dweck «er vi alle faktisk en blanding av fastlåst og vekst-tankegang, og den blandingen utvikler seg kontinuerlig med erfaring». En ren vekstinnstilling eksisterer ikke. Vi kan alle utvikle oss fra fastlåste tenkere til veksttenkere til en viss grad. Uansett om vi er leder eller ansatt kan vi endre oss selv, vi kan ikke endre andre. Men vi kan inspirere andre — og det er en viktig lederoppgave.

Hvordan lykkes?

Noen liker å si at «det enkleste er ofte det beste». Jeg vil gjerne dele tre verktøy som jeg tror kan hjelpe deg og teamet ditt med å skape en smidig organisasjon som skaper verdi for virksomheten og kundene.

  1. Design Thinking (DT)
  2. Objectives, Key Results (OKR)
  3. Tight Loose Tight (TLT)

Disse tre konseptene bygger på enkle prinsipper som kan hjelpe deg og bedriften med å lykkes å lede i den digitale tidsalder. Ideene bak i DT+OKR+TLT begynner å få godt fotfeste i større og mindre selskaper rundt i hele verden.

For å gjøre det enkelt for deg har jeg laget et eget innlegg om nettopp:

Slik lykkes du med smidig ledelse — 3 viktige verktøy >>

Hent deg en kopp kaffe og nyt!

Hvis du vil fordype deg nærmere i temaene nevnt i innlegget, les:


Behov for hjelp med din digitale produktreise?
Vi tar gjerne en kaffeprat!