Om CoWork

CoWork er et selskap uten ledere, men full av ledelse. Uten byråkrati, men full av kundediskusjoner. Uten fagseksjoner, men full av fagerfaringer.

CoWork er gode på teknologi, men fremragende på anvendelse av teknologi. Grunnen er den unike selskapformen uten formelle hierarkier, hvor forskning og erfaringer spres på tvers blant de ansatte og blir oppmuntres til stadige forbedringer.

Vi utfordrer hverandre gjennom engasjement og kunnskap, og forventer at alle gir av seg selv på jobben. Vi vet at hver konsulent er et helt menneske og vet at jobben påvirker privatlivet og privatlivet påvirker jobben. Vi ønsker å se våre ansatte vokse, både som fagpersoner og medmennesker.

«Most people chase success at work, thinking that will make them happy. The truth is that happiness at work will make you successful.”

Alexander Kjerulf

Våre verdier

Åpenhet
Hos oss finnes ingen forretningshemmeligheter. Vi har åpne lønningslister, åpne strategiprosesser og åpne regnskap.

Lederløst
Vi skal lede gjennom ideer og løsninger, ikke gjennom sjefer.

Tverrfaglig
Vi skal være kreative gjennom tverrfaglig samarbeid og respekt, ikke gjennom overleveringer og spesifikasjoner.

Samarbeid
Vi samarbeider tett med deg som kunde og andre leverandører, med mål om at du skal klare deg selv, uten oss!

Ledige
stillinger

Vi leter etter mennesker som er dyktige i sitt fag, og som har integritet i sin arbeidhverdag – hverken mer eller mindre. Som ansatt i CoWork jobber du med spennende kunder, godt plassert i et tverrfaglig team som støtter hverandre.