Frokostseminar med CoWork og Stretch Norge: Smidig endring!

CoWork og Stretch Norge inviterer til frokostseminar med fokus på smidig endring torsdag 21.november 2019

21/10/2019

Hvordan coache ledere og styre til å tenke, prioritere og jobbe på nye måter? Hvordan jobbe med endringsledelse i smidige miljøer?

CoWork og Stretch Norge inviterer til frokostseminar med fokus på smidig endring torsdag 21.11.19 fra kl. 08:00. Vi lover deg en bra start på dagen!

Agenda:

08:00 – 08:30: Frokost og registrering
08:30 – 08:40: Velkommen
08:40 – 09:20: Digitalisering må starte med et nytt leder-mindset!
Frode Langseth & Rune Ulvnes, CoWork
09:20 – 09.50: Hvordan jobbe med endringsledelse i smidige miljøer?
Eirik Hansen & Frederik Duun Norberg, Stretch Norge
09:50 – 10:00: Avslutning

Sted: Torggata 5, Oslo (Stretch Norges kontor)

Digitalisering må starte med et nytt leder-mindset!

Smidig endring har ofte startet nedenfra som et opprør blant teknologene, og mange team erfarer økt trivsel, bedret kvalitet og bedret lønnsomhet. Ofte viser de prosjektene som rapporterte om positiv gevinstrealisering å være smidige prosjekter. Samtidig opplever mange team at de stanger hodet i reaktiv og beskyttende ledelse som ikke har forstått nye måter å tenke nyskapning på. Der mange tradisjonelle teknologiledere nå erstattes med digitaliseringssjefen, som ofte har en bedre forståelse av denne nye måten å tenke og jobbe på, vil mange likevel oppleve at disse endringene må gjelde hele virksomheten, ikke bare IT. CoWork tror den beste måten å endre seg på er gjennom læring, og vil prate om hvordan vi coacher ledere og styrer til å tenke, prioritere og jobbe på nye måter.

Hvordan jobbe med endringsledelse i smidige miljøer?

De siste årene har diskusjonen rundt smidig og endringsledelse blitt stadig mer relevant. Som endringsleder i smidige prosjekter må man tilpasse seg og jobbe på en annen måte enn i tradisjonelle fossefallsprosjekter. Dette sees gjerne på som en utfordring da de fleste endringsledelsesmetodikker nettopp er tuftet på denne tradisjonelle måten å tenke prosjekt på. Stretch Norge vil fortelle om funnene fra studien som vår samarbeidspartner Prosci publiserte om tematikken i september 2017, i tillegg til å vise praktiske eksempler fra reelle prosjekter rundt hvordan man kan jobbe med endringsledelse i smidige miljøer.

Velkommen!

I samarbeid med: CoWork

PDF med slides


Behov for hjelp med din digitale produktreise?
Vi tar gjerne en kaffeprat!