Verdijustering

CoWork har oppdatert verdiene.

19/10/2020

Christoffer Vig

CoWork har nettopp kommet fram til, og lansert, uten brask og bram, en oppdatert liste over verdier. Her skal jeg forsøke å beskrive prosessen.

I slutten av juni 2020, rett før vår sommeravslutning — med påfølgende sommerferie, hadde vi en såkalt CoWorkShop. Det er en hel dag med CoWork! Noen CoworkShops er rene tekniske fagdager, men denne gang dreide det seg mest om CoWork selv. Vi hadde satt av halve dagen til å jobbe med utvikling av CoWorks verdier. Ettersom jeg tidligere hadde uttrykt misnøye med hvordan verdiene våre ble presentert, tok jeg på meg ansvaret med å tilrettelegge. Det var ikke noe direkte galt med de gamle verdiene, men det burde gå an å si det litt tydeligere.

Verdiprosessen startet med en liten introduksjon om verdier. Hva er det? Hvorfor trenger vi det? Tanken er at alle skal kunne vite hva CoWork er, og at vi kjapt kan gi en oppsummering av budskapet. I møte med kunder og venner, fagfeller og potensielle nyansatte, vil det være fint om vi har et ferdig svar, som ikke varierer så mye fra person til person.

Hva er verdier? Hva betyr det at noe har en verdi, og at noe mer verdifullt enn noe annet? Hvem bestemmer hva som har verdi? Vi var inne på forskjellen mellom iboende og instrumentell verdi.

Jeg bør vel innrømme at jeg er litt faglig belastet når det gjelder verdier. Jeg er en av de som klarte å snike meg til en jobb innen IT i dotcom-boomen på tidlig 2000-tall, med kun et semesteremne i EDB for humanister og en Visual Basic sertifisering.

I min masteroppgave i filosofi stilte jeg spørsmålet “Moral values — invention or discovery? — How can we justify moral norms and values? Are they useful inventions for a well-functioning society, or can we discover them somehow independent of what we think?”

For CoWork sin del kan man si at prosessen med å finne fram til våre verdier kan ses på som en oppdagelse. Vi forsøker å avdekke hva vi allerede anser som viktig. Hvilke ting vi velger å gjøre/avstå fra. Vi forsøker ikke å lage noe nytt her, selv om den konkrete listen er ny.

På den annen side kan man si at selve CoWork er en oppfinnelse, og de som jobber der har skapt noe nytt gjennom å være med. Det viktige er kanskje å sørge for at våre verdier gjenspeiler både det vi gjør, og det vi ønsker å gjøre, og at vi kan bruke våre verdier som grunnlag for avgjørelser. Vi er nødt til vite hvem vi er og hva vi står for, for å vite hvor vi skal gå og hvordan vi skal komme oss dit.

Etter en liten introduksjon om verdier fortalte grunnleggerne om hva som gjorde at firmaet ble dannet. Mange interessante ting kom opp her, vi noterte ned stikkord på tavlen.

Deretter gikk vi sammen to og to, for å diskutere og komme fram til hva vi mener er viktig for oss, hva vi ønsker å oppnå, og hvorfor vi er i CoWork. Ettersom forberedelsene til denne workshoppen ikke ble påbegynt før etter min normale leggetid, ble ikke oppgavene så godt formulert. Men alle fikk tenkt seg om, og diskutert, og vi fikk en lang liste med ting som vi følte var viktige.

Neste skritt i prosessen skjer ikke før en god stund senere. Eskil, Ingvild og jeg gikk sammen for å forsøke å kategorisere og organisere de ulike punktene. Vi fant fire hovedknagger som vi mente passet tålelig godt på det meste som ble nevnt. Vi laget utkast til tekster, som vi presenterte på neste CoWorkshop. Vi fikk god respons på verdiene. Men tekstene trengte litt arbeid. Rune og jeg gikk sammen for å jobbe fram litt bedre tekster. Vi gikk godt i dybden i innholdet på hvert punkt, og Rune forfattet nye forslag. Sammen jobbet vi fram det vi har i dag.

Vi har hele tiden sørget for at verdiene var forankret. De skulle komme fra hele firmaet, og ikke bare være en enkeltperson eller en mindre gruppes påfunn. De skulle gjenspeile hva vi faktisk gjør og mener, ikke hva vi syns høres fint ut.

Verdiene våre er ikke endret, men vi har justert beskrivelsen.

Våre verdier

Vennskap

Vennskap er ikke forbeholdt privatlivet, men også noe vi tar med oss inn i arbeidslivet. Vi tror vennskap og respekt gir et varmere selskap, og at vi gjør en bedre jobb som rådgivere og produktutviklere. Å bli sett som et helt menneske gjør at vi kan tørre å utvikle oss i enda større grad.

Ansvarlighet

Ansvarlighet er nødvendig skal vi komme videre som mennesker, virksomhet og samfunn. Det er først når jeg tar ansvar for meg selv og mitt liv, at jeg kan ta ansvar for de rundt meg. Mens individer som tar ansvar kan flytte steiner, så kan virksomheter flytte fjell. CoWork ønsker derfor å være en virksomhet som arbeider for et sterkere og bedre samfunn.

Frihet

Frihet gir energi til vår kreativitet og gir oss trygghet. Det er derfor vi automatiserer gamle problemer vi har løst, og fordyper oss i nye. Frihet er en forutsetning for CoWork og alt vi gjør er resultat av selvstendige valg. Gevinsten er et kreativt og engasjert selskap som raskere enn andre knekker nøtter.

Læring

Kontinuerlig læring gjør oss i stand til å løse stadig mer komplekse problemer. Læring skjer når vi ser oss selv i helheten, og når vi legger bort vår skråsikkerhet for å lytte til andre. Læring innebærer at vi stadig forsøker å forbedre oss. Vi tror læring kan bygges inn i en virksomhets DNA, og at dette gir bedre og mer kreative løsninger for våre kunder og kunders kunder

Behov for hjelp med din digitale produktreise?
Vi tar gjerne en kaffeprat!