Workshop om tverrfaglig samarbeid med Strategisk Domain-Driven Design

Tverrfaglig handler om tydelig kommunikasjon og læring mellom ulike fagdisipliner

17/11/2021

Mufrid Krilic

“Vi har omorganisert oss” sa en venn til meg en kveld vi møttes, “Vi har blitt et tverrfaglig team”, vel kjent med at jeg jobber med dette selv. Når jeg derimot lurte på hvordan dette påvirket han i praksis, var han noe mer uklar. “Nei, ikke så mye i praksis, kanskje flere møter og oftere tema som ikke er interessant for meg?”  

Vi har lett for å kaste oss på nye hype-bølger som vi har hørt på en konferanse, men den faktiske endringen hos meg personlig er ikke like synlig, jeg jobber som jeg alltid har gjort. Tverrfaglig samarbeid er det ordet jeg kanskje har hørt oftest nevnt på konferanser de siste årene, men når man går bak kulissene så finner man en praksis hvor teamdeltagerne jobber akkurat som før, bare med nye merkelapper.  

Tverrfaglig handler om tydelig kommunikasjon og læring mellom ulike fagdisipliner, og jeg tror strategisk domenedrevet design (DDD) kan hjelpe tverrfaglige team til å ta tverrfagligheten på alvor.  

DDD kan betraktes som et sett med prinsipper for produktutvikling av IT-systemer der kjernefokuset ligger på tett samarbeid mellom domeneeksperter og utviklingsteam. Med DDD legges det vekt på modellering av forretningsprosesser, der modellen skapes gjennom tverrfaglig samarbeid og itereres over tid hvor den felles forståelsen vokser fram. Denne prosessen kalles “Collaborative Modelling”. I DDD miljøet, som jeg har vært så heldig å være en del av i de siste årene, praktiseres det med et sett enkle men effektive visualiseringsteknikker som bygger bro på tvers av fagdisipliner.

En av de teknikkene er “Domain Storytelling” som baserer seg på historiefortelling for å skape kontekst og gjensidig læring i komplekse omgivelser. Teknikken fører til at teknologer lærer seg å forstå problemet gjennom domenespråk, og at domeneekspertene/forretningssiden kan få en innsikt i informasjonsflyten i egen organisasjon. Med høy grad av visualisering og fokus på å lytte, er “Domain Storytelling” en teknikk som overraskende raskt og tydelig vil vise fram behov og utfordringer for menneskene som jobber i forretningsprosessene.

Nysgjerrig på å lære mer om dette? Jeg holder en online workshop "on-demand" i samarbeid med NDC Workshops.

Som en erfaren DDD-praktikant gleder jeg meg til å lære bort dette verktøyet som jeg selv og team som jeg har jobbet i har hatt stor glede av. Mitt mål er at du kan gjøre ditt team litt mer faktisk tverrfaglig i etterkant når du har lært deg et tverrfaglig språk.

Med vennlig hilsen, Mufrid Krilic

P.S. Du kan lese mer om Domain Storytelling på min blogg

P.P.S For deg som ønsker å gå dypere i Domain-Driven Design tilbyr vi 2-dagers bedriftsinternt kurs som vi tilpasser behovene til din organisasjon

Behov for hjelp med din digitale produktreise?
Vi tar gjerne en kaffeprat!