Statnett

Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet og er et statsforetak eid av staten ved Energidepartementet

Webside:
Statnett

AutoDIG

I dette prosjektet jobbet CoWork med deteksjon og automatisk klassifisering av hendelser i strømnettet, rapporteringsflyten fra nettselskaper i Norge inn til Statnett, samt å presentere statistikk over historiske driftsforstyrrelser. Teamet var håndplukket for et prøveprosjekt internt med et autonomt team på fagsiden, ikke hos IT. Teamet jobbet tett med avdelingens fageksperter for å utvikle verktøyene de trengte i jobben. Agile, DevOps og hurtig utrulling stod i fokus.

Ukentlige retrospektiver forbedret arbeidsdagen kontinuerlig, mens planning- og backlog grooming ga oversikt over kort- og langsiktig arbeidsmengde. Parprogrammering og merge requests var en bærebjelke i teamet, også på tvers av tradisjonelle fagområder som design og koding. Trygghet gjennom kodepraksis og CI/CD-oppsettet resulterte i flere utrullinger til produksjon pr dag over en toårsperiode.

CoWork bistod med alt fra optimalisering av SQL-databasen, via mikrotjenester i kotlin/Spring Boot, til styling av GUI i Angular. I tillegg en del arbeid på CI/CD med Jenkins, Gitlab og OpenShift/Kubernetes og utvikling av støttesystemer som egne dashboard for utrullingstatus basert på git-tagging.

mFRR EAM

Nordic mFRR Energy Activation Market (mFRR EAM) er et nordisk prosjekt der hovedmålet er å levere alt som er nødvendig for å støtte en ny automatisert og sikker drift av mFRR aktiveringsmarkedet i Norden. Dette krever endringer markedsutvikling, drift og nye og endrede IT-systemer. Den fremtidige balanseringsmodellen vil bli radikalt endret, sammenlignet med dagens modell. Transisjonen innebærer nye markedsprosesser, produkter og implementasjon av reguleringer utviklet på europeisk nivå. Dog er den største endringen automatisering av balanseringsprosessene vha. nye IT systemer og tilpasning av operatørenes prosesser på nordisk nivå. Vi skal gå fra manuelle til automatiserte prosesser, hvor hverdagen til operatørene på Landssentralen vil bli totalt forandret. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom de fire nordiske TSO’ene Statnett, Svenska Kraftnät, Fingrid og Energinet.

CoWork ledet 15 produktteam, sammen med to andre Release Train Engineers og fungerte som et bindeledd mellom team, men også mot eksterne miljøer og interessenter. Fokuset var å til enhver tid prioritere det som var viktigst, bygge det riktige produktet og være i stand til å snu og endre dersom det var behov for det. CoWork var også ansvarlig for planlegging og gjennomføring av big room planning møter som ble kjørt hver 3. måned, her ble arbeidet for de neste tre månedene planlagt og var en fin pust i bakken samt en kickstart for de neste tre månedene.

Utvalgte prosjekter

Lyst på en kaffeprat?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat - online eller fysisk, der vi kan fortelle mer om hva vi løser for våre kunder, og problemer vi adresserer. For oss er det aller mest interessant å høre på hvilke problemer du har eller kjenner deg igjen i. Kan hende vi kan hjelpe deg? 

Send en epost til hei@cowork.no eller ring Rune på +47 934 01 522