Beredskapsløsning for prester

Oppdrag for

Prester går i beredskapsvakt for på kvelds- og nattestid å kunne varsle pårørende om dødsfall i nær familie. Eksisterende tekniske løsning var lite egnet til formålet, tidvis utfordrende å logge seg på og leverandøren skulle avslutte tjenesten. Kirken ved Kirkerådet måtte derfor på relativt kort tid finne en ny løsning. Løsningen benyttes i sammenheng med å møte pårørende i en sårbar situasjon, og det var vesentlig å styrke brukervennligheten og gjøre en ny IT-løsning mest mulig strømlinjeformet når en vanskelig oppgave skal utføres.

Periode:

Leveranse

CoWork har deltatt hele veien i prosjektets levetid – med å beskrive underlaget for anskaffelse, vurdere besvarelser fra leverandørene, informasjon- og løsningsarkitektur, lede tekniske dialoger med sentrale samarbeidsparter som Kirkepartner, o.a.

CoWork har støttet prosjektet i teknisk arkitektur, smidig coaching av produkteier og leveranseteam, og samhandling med interessenter og andre leverandører.
Erfaringene fra Beredskapsløsningen har vært sentrale for å etablere og standardisere en utviklingsstandard for produktutviklingsteamene i kirken.

Teknologi

  • Azure WebApp
  • Azure functions
  • Azure DevOps
  • Confluence
  • Azure Application Insights
  • SonarQube
  • Grafana
  • HotJar

Team fra CoWork

  • Frode Langseth

Lyst på en kaffeprat?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat - online eller fysisk, der vi kan fortelle mer om hva vi løser for våre kunder, og problemer vi adresserer. For oss er det aller mest interessant å høre på hvilke problemer du har eller kjenner deg igjen i. Kan hende vi kan hjelpe deg? 

Send en epost til hei@cowork.no eller ring Rune på +47 934 01 522