IT strategi, ledelse og utvikling hos Mentor Medier

Samarbeid med
Mentor Medier

Teknisk stabilisering av tjenesteplattform, etablering av devops digitalplattform (Digitalfabrikk), og ny teknologistrategi for Mentor Medier og deres aviser Dagsavisen, Morgenbladet, Vårt land, Klar Tale og Dagen.se.

Periode:
August 2017 til juni 2019

En stabil tjenesteplattform og ny teknologistrategi for Mentor Medier og deres aviser Dagsavisen, Morgenbladet, Vårt land, Klar Tale og Dagen.se.

Utfordring

I 2017 ønsket konsernledelsen i Mentor Medier å styrke digitalkompetansen i Norge gjennom rekrutteringer, og samtidig etablere en mer robust arbeidsprosess for digital produksjon og produktutvikling. Bestilling og koordinering av oppgaver opplevdes tilfeldig, og avstanden til utviklingsteamet og mangel på teknologisk kontroll gjorde at man fryktet for kvaliteten på de utviklede løsningene, og at teknisk gjeld gjorde nyskapning og forbedringsarbeidet kostbart og tidkrevende. Det var utfordrende og lite hensiktsmessig med fem forskjellige aviser med 5 ulike digitale plattformer og variert behov for både brukere og redaksjon. Det var manglende kontroll på IT-systemene.

Vår tilnærming

CoWork startet prosjektet med behovskartlegging og forankring. Vi bidro med etablering av smidige prosesser for produktutvikling, etablering av produktteam, samt etablering av tekniske støttefunksjoner og kvalitetsfunksjoner for DevOps utvikling, test og utrulling av digitale løsninger på nett. Målet var å styrke Mentor Mediers evne til å styre sin teknologi, ved oppbygging av Mentor Mediers Digitalfabrikk.

 • Kartlegging og planlegging

Teknologisk og organisatorisk kartlegging av dagens arbeidsprosess, applikasjonslandskap, teknisk gjeld og støttesystemer. Etablering av prosjektplan.  

 • Oppbygging og systemetablering

Valg av og etablering av (nye) støttesystemer med ny arbeidsprosess  
for Mentor Mediers Digitalfabrikk.

 • Etablering av tverrfaglig team

Teknologi- og produktledelse av digitalfabrikken, opplæring av interne ressurser, og etablering av ny samarbeidsform med interne og eksterne utviklere i Norge eller utlandet. Etablering av ny lederrapportering.  

 • Oppstart av digitalplattform (digitalfabrikk)

Migrering av dagens kravdokumentasjon, saksbehandling, kode, test, bygg, utrulling og driftsrapportering over på Mentor Mediers digitalfabrikk. Opplæring i produktledelse og etablering av tverrfaglige teknologiteam for å støtte videre produktutvikling.

 • Produksjon 2018-2019

I produksjonsfasen bidro CoWork med løpende coaching, analyse og spesifikasjon, teknisk prosjektledelse, testledelse, samt løpende opprydning i teknisk gjeld. CoWork bidro med fabrikkledelse for DevOps utvikling og drift på Polopoly plattformen, Mediaconnect og tilhørende systemer i et Amazon web services driftsmiljø.  Dette innebar smidig produktledelse og koordinering av ressurser fra Mentor Digital, Mediaconnect, Atex, Brainify designbyrå, samt utviklingsteam fra Cefalo i Dhaka, Bangladesh.

Leveranse

 • Produkteierskap, brukerfokus, konseptutvikling
 • Organisasjon og ledelse  
 • Digitalfabrikk (DevOps praksis for utvikling og drift)
 • Smidig utvikling
 • Teknisk ledelse og utviklingsledelse  
 • IT arkitektur  
 • Programmering og systemutvikling

Teknologi og plattformer

 • Atex Polopoly  
 • Java
 • Python
 • Jenkins
 • Sonarqube
 • Elasticsearch
 • Logstash
 • Frontend teknologier
 • Amazon Web Services (AWS)
 • Mediaconnect
 • Mailchimp


Prosessverktøy

 • Interessentanalyse
 • Analyse av teknisk platform
 • Jobs to be done
 • Jira
 • Confluence‍

Team

 • Rune Ulvnes
 • Arnstein Andreassen
 • Christian Rieck

Lyst på en kaffeprat?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat - online eller fysisk, der vi kan fortelle mer om hva vi løser for våre kunder, og problemer vi adresserer. For oss er det aller mest interessant å høre på hvilke problemer du har eller kjenner deg igjen i. Kan hende vi kan hjelpe deg? 

Send en epost til hei@cowork.no eller ring Rune på +47 934 01 522