Mentor Medier

Mentor Medier er et konsern med publikasjoner og selskaper i Norge og Sverige. Avisene i konsernet er Vårt Land, Morgenbladet, Dagsavisen, Rogalands Avis, Demokraten og Klar Tale i Norge, og Dagen i Sverige.

Mediebransjen har stått ovenfor store utfordringer de siste årene. Mentor Medier har gjennomgått en digitaliseringsreise, og CoWork har hjulpet konsernet og deres publikasjoner mange steg på veien.

Mentor Medier er et konsern med nyhetspublikasjonene Vårt Land, Morgenbladet, Dagsavisen, Rogalands Avis og Klar Tale i Norge og Dagen i Sverige.

CoWork har bistått Mentor Medier gjennom mange faser av digitaliseringen, og samarbeidet startet allerede høsten 2017. Til å begynne med var det nødvendig å få oversikt over samarbeidsprosesser og etablere produktteam, samt stabilisere tekniske løsninger. CoWork tok kontroll over digitalfabrikken, og etablerte moderne produktutviklingsprosesser.

Et dedikert CoWork team har vært tett integrert i Mentors produktutvikling, blant annet i form av en ny kundereise og nye redaksjonelle produkter, noe som raskt positive utslag både for trafikk og abonnementer (for eksempel for Vårt Land).

Siden våren 2019 har teamet fra CoWork vært tett involvert i arbeidet med å migrere publiseringsløsninger fra Atex Polopoly til Arc Publishing (Washington Post) og bygge nye kundereiser og betalingsløp opp mot opplagssystemet Mediaconnect, samt betalingsløsninger fra Vipps og Klarna.

CoWork har bistått med konseptutvikling, analyse, strategi, planlegging, arkitektur, opplæring og DevOps utvikling, og koordinert opp mot andre leverandører hos Mentor Medier. Dette inkluderer også et utviklingsteam fra Cefalo i Dhaka, Bangladesh, og leverandør i USA.

«CoWork veiledet oss trygt gjennom hele digitaliseringsprosessen.»  

Mentor Medier, Ole Jacob Mosvold, Digital Direktør

Utvalgte prosjekter

Et dedikert CoWork team har vært tett integrert i Mentors produktutvikling, blant annet i form av en ny kundereise og nye redaksjonelle produkter, noe som raskt gav positive utslag både for trafikk og abonnementer. Videre har CoWork bistått med total utskifting av publiseringssystemer og innføring av data- og analyseverktøy som gjør datadrevet produktutvikling mulig.

Teknisk stabilisering av tjenesteplattform, etablering av devops digitalplattform (Digitalfabrikk), og ny teknologistrategi for Mentor Medier og deres aviser Dagsavisen, Morgenbladet, Vårt land, Klar Tale og Dagen.se.

Ny kampanjestyring med moderne betalingsalternativer fra Klarna og Vipps med abonnementssystemet Mediaconnect som baksystem.

Mentor Medier ønsker arbeide med bærekraftige forretningsmodeller med endrede rammevilkår i markedet, og ser at dagens gjeldende praksis for konsernet ikke er hensiktsmessig i dagen

Dagsavisen er en norsk publikasjon i Mentor Medier konsernet. Dagsavisen er en norsk avis som utkommer i papirutgaver mandag–lørdag i Oslo. Dagsavisen ble grunnlagt i 1884 under navnet Vort Arbeide og het fra 1923 til 1997 Arbeiderbladet

Morgenbladet er en uavhengig avis med vekt på politikk, kultur og forskning. Avisen er riksdekkende og globalt orientert, og arbeider for å øke interessen for kritikk, dialog og meningsutveksling.

Vårt Land er en riksdekkende kristen dagsavis som utkommer i Oslo. Den ble etablert 1945 av blant andre forfatteren Ronald Fangen. vl.no er digitalutgaven av Vårt Land

Dagen.se er Sveriges største riksdekkende kristne dagsavis, og overvåker nyheter i skjæringspunktet mellom kirke og samfunn. Dagen har hovedkontor i Stockholm. Dagen var første publikasjon i Norden som ble migrert til Arc XP.

Klar Tale er en ukeavis grunnlagt i 1990 som utkommer i Oslo. Klar Tale er landets eneste avis spesialisert på lettleste artikler, utgis også som podkast. Bladet utgis av en egen stiftelse, der Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Statens råd for funksjonshemmede og Norsk Presseforbund oppnevner styret.

Bokforlaget Libris ble grunnlagt i 1952 men med røtter tilbake til 1910. Publikasjonene inkluderer fiksjon, sakprosa i samfunnet, psykologi og teologi, bibler og andaktsbøker samt barnebøker.

Lyst på en kaffeprat?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat - online eller fysisk, der vi kan fortelle mer om hva vi løser for våre kunder, og problemer vi adresserer. For oss er det aller mest interessant å høre på hvilke problemer du har eller kjenner deg igjen i. Kan hende vi kan hjelpe deg? 

Send en epost til hei@cowork.no eller ring Rune på +47 934 01 522