Åpne digitale plattformer:

Nøkkelen til moderne og effektive IT løsninger

Verdien av data ligger i å kunne ta forretningsbeslutninger basert på innsikt, simulering og trender.

Med en åpen digital plattform har du friheten til å bruke dine data og hente innsikt på dine egne vilkår. Lukkede systemer kan love mye, men holder ofte tilbake viktige funksjoner og data. De kan låse deg fast til et enkelt system og leverandør og hindre innovasjon.

Åpne plattformer gir deg derimot friheten til å velge kort- og langsiktige leverandører etter behov, og sette sammen informasjon og systemer til ulike formål. En plattform sin rolle er å eksponere,koble sammen og holde kontroll over ulike datakilder og fagsystemer, og dermed gi oversikten du trenger til å kunne foreta strategiske veivalg.

Med åpne digitale plattformer kan du være trygg på at du er rustet for fremtidige endringer i IT-løsninger, samtidig som du har full kontroll over dine data og systemer.

CoWork bygger åpne digitale plattformer

En åpen digital plattform skal levere kontinuerlige robuste tjenester uten nedetid, men samtidig være en plattform for innovasjon, utprøving av nye konsepter og tjenester, og kontinuerlig endring.

For å få til dette må man ha digital fabrikk som automatiserer så mye som mulig av det som skal til for å få endringer trygt og sikkert ut i produksjon med god kvalitet. Vi kaller denne prosessen bizDevOps, som er en måte å jobbe på som nettopp fokuserer på den digitale fabrikken som må til for at en åpen plattform skal fungere.

To tilnærminger vi tilbyr:

Din egen åpne plattform

Eierskap på systemer, data og prosesser

Vi hjelper deg som kunde å ta eierskap og etablere din egen åpne plattform, og tilhørende digitalfabrikk. Vi jobber som rådgivere, arkitekter, designere og utviklere sammen med dine folk og andre konsulenter, og gir deg eierskap og kontroll på kode og prosesser.

Vi etablerer strukturer for bizdevops prosesser som gir robuste systemer, innsikt i hva som skjer i systemene dine. Med strukturen på plass får du raskt muligheten og den digitale selvtilliten du trenger for å gjøre nødvendige endringer, eksperimentere på en robust og vedlikeholdbar plattform!

Det ultimate for oss er at du som kunde kan få en så god digital selvtillit at vi blir overflødige - og at vi fortsetter som partnere med samarbeidsutvikling med andre kunder!

Samarbeidsutvikling med andre kunder

CoWork Flow

Mange ganger ser vi at mange kunder har de samme utfordringene og behov for de samme løsningene. Vi tilbyr våre kunder muligheten til å dele løsninger de har bygget med andre kunder, og muligheten til å få bedre løsninger til en rimeligere penge, samtidig som du bistår til bærekraftige systemer for flere som trenger det.

I slike tilfeller kan vårt produktselskap CoWork Flow ta ansvar for utvikling og vedlikehold av utvalgte deler av plattformen og digitalfabrikken, slik at de holdes oppdatert og sikre.

Vi ønsker ingen kunder den plagen det er å være låst til et lukket system - ei heller til våre tjenester. Alle kunder vil derfor ha eierskap og full tilgang til egen kodebase og løsninger og er fri til å gå videre og selv ta ansvar for sin egen åpne plattform, om de skulle ønske det.

Trygge byggesteiner for åpne plattformer

Alle byggverk trenger en grunnmur og ulike komponenter for å være fungere godt som et helhetlig produkt. Samtidig vil behov, forventinger og standarder endre seg over tid. Når vi jobber med åpne digitale plattformer er det derfor noen ting som er sikre:

 • Plattformene med komponentene som er nå vil bli gamle og måtte byttes ut. Og det vil skje raskt dersom plattformen  ikke vedlikeholdes
 • Nye IT systemer og løsninger vil kjøpes inn og må tilpasses og innføres.
 • Ansatte og konsulenter vil slutte i jobben, og nye vil komme til.
 • Nye ansatte/konsulenter har andre erfaringer og vil ønske å løse ting på nye måter. 

Våre plattformer må derfor bygges slik at byggesteiner kan endres og skiftes ut uten at hele byggverket raser sammen, men tvert i mot blir bedre ettersom tiden går og komponenter byttes ut.

Brukeren først!

En åpen digital plattform har ingen nytte dersom den ikke er brukbar for de som trenger den! Inngående kjennskap til brukeren og dens problemer, behov og ikke minst hvordan de faktisk oppfører seg er derfor sentralt i all vår tenkning. Vi bruker teknikker som Tight-Loose-Tight, To mindsets, alignment levels, og Domenedrevet design (DDD) for å designe en arkitektur på en smidig måte som har fokus på læring om problemer, på brukeren, og på å bygge håndterbare systemer.

Utsikt til innsikt!

En åpen plattform gir muligheten til å integrere mange systemer og tjenester, som kan gi stor kompleksitet. Det er derfor avgjørende å ha god innsikt i hva som skjer i systemet, hvordan data flyter gjennom systemet, hendelser som skjer, feil som brukeren opplever, og ikke minst hvordan brukere faktisk bruker systemet i normal drift.

Vi konfigurerer derfor ulike analyseverktøy som fanger opp hendelser i systemet og samler inn logger og bruksmønstre fra alle komponenter i systemet. Denne muligheten til å observere hvordan systemet oppfører seg er sentral i BizDevOps prosessen som vi etterstreber.

‍CoWork har spesiell erfaring med Elastic.co stacken. Denne søkemotoren har mange bruksområder og moduser som kan brukes i ulike scenario - både for tradisjonell søk og gjenfinning på tvers av ulike kilder, til innsikt i bruksmønstre, logger og metrikker i kjørende plattformer (observability), og til å oppdage sikkerhetstrusler ved hjelp av innebygde maskinlæringsteknikker.

En kø for alt

Kommunikasjon mellom systemer har hatt en tendens til å være 1:1 koblinger. Med mange slike koblinger får vi spagetti. En mer moderne tilnærming for kommunisere meldinger mellom systemer er å bruke en kø. Meldinger legges på køen, og de som ønsker å bruke data kan lese fra køen. Ulike lesere kan lese på ulike steder i køen. Om et system har problemer kan det fortsette der det slapp når ting kommer opp igjen. På denne måten skapes robuste integrasjoner der data kan brukes for formål og i systemer man kanskje ikke tenkte på. Vi har en åpen integrasjon.

 • Sikkerhet og GDPR

  Selv  om plattformen er åpen, betyr det ikke at den er åpen for alle! En åpen plattform vil ha innebygget sikkerhet i og mellom tjenester som en integrert del av helheten. Hvilke data som er tilgjengelige fra en tjeneste blir godt dokumentert, og det blir derfor lettere å identifisere GDPR problematikk og data som trenger spesiell sikring.
  Sikkerhet og tilgangskontroll er derfor sentralt for alle deler av plattformen og bizDevOps prosessen, og sikkerhetsdesign for data og tjenester blir en naturlig del av plattformen.
  Vi er nøye på hvordan vi behandler persondata og sensitive data, og velger skytjenester som passer de GDPR krav som våre kunder må overholde.

 • Start smått, tenk stort!

  De fleste skytjenester er utviklet for å være åpne, skalerbare og utviklervennlige plattformer. For de fleste tjenester kan man starte med noe enkelt og fungerende, men skalere opp dersom trafikk og behov øker. De har gjerne offentlige og vel definerte API og standardiserte integrasjonsmetoder for dataflyt mellom ulike tekniske og brukervennlige systemer, fra ulike leverandører. CoWork har spesiell erfaring med tilpasning, bruk og kombinasjon av skytjenester og tjenester i Microsoft Azure plattformen, Amazon Web services, Elastic.co og flere andre.

  Vi jobber også med avanserte devops oppsett i Kubernetes og JenkinsX

 • Åpen identitet!

  Åpne digitale plattformer medfører at man åpner opp for å bruke ulike systemer til det de er best på, istedet for å anskaffe alt-i-ett systemer som har alt, men ikke er spesielt bra på noe. Men en slik tilnærming krever at man har svært god kontroll på brukeres identitet og rettigheter, og kan tilby en sømløs overgang og felles innlogging mellom brukerens arbeidsflater. Vi bistår i etablering av en felles identitetsløsninger.

 • Mikroskopiske tjenester og funksjoner

  Mikrotjenester og funksjoner er en moderne metode for å bygge distribuerte systemer. Med denne teknologien kan programmer enklere løse spesifikke oppgaver og tilby tjenester på en åpen og forutsigbar måte. Dette står i motsetning til monolittiske systemer, som krever at hele programmet oppdateres på en gang. Funksjoner tilbyr enda enklere og billigere tjenester mens åpne API-standarder og sikkerhetsmekanismer gjør tjenestene enkle å bruke. Ved å bruke mikrotjenester kan unødvendige tjenester unngås og penger kan spares.

BizDevOps - effektiv innovasjon

Ønsker du å levere digitale tjenester trygt og effektivt? Vi i Cowork kan hjelpe deg med å implementere smidig produktutvikling basert på tett samarbeid mellom forretningssiden, utvikling og drift. Vi kaller det BizDevOps!

Les mer

Lyst på en kaffeprat?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat - online eller fysisk, der vi kan fortelle mer om hva vi løser for våre kunder, og problemer vi adresserer. For oss er det aller mest interessant å høre på hvilke problemer du har eller kjenner deg igjen i. Kan hende vi kan hjelpe deg? 

Send en epost til hei@cowork.no eller ring Rune på +47 934 01 522