CoWorks verdier: Ansvarlighet

Våre verdier. Del 2.

4/5/2022

Christoffer Vig

Dette er del av en serie artikler om våre verdier i CoWork. Les om vennskap her.

I CoWork forsøker vi å jobbe sammen på en litt annerledes måte. Noen av oss har erfaring som ledere, andre har erfaring som ledet. Til felles har vi erfaringen av at vi ønsker å unngå begge deler. Vi opplever at hierarkier skaper flaskehalser for kommunikasjon og utvikling.  Vi har det bedre uten å lage etasjeskiller på beslutningsnivå. Kompleksiteten i vårt moderne, digitaliserte samfunn krever dynamiske samarbeidsmåter hvor den som sitter nærmest problemet også må få lov til å ta ansvar for hvordan problemet skal løses. 

Beslutningsprosessen

Vi trodde at ansvarlighet ville komme av seg selv, bare vi ga oss selv frihet. Men det stemte ikke. Fra starten av tok vi beslutninger på samme måte som en gjeng ferieturister i syden. Håndsopprekning, flertallet avgjør. Dermed innførte vi en svært lite kompetent leder, herr Konsensus, som vi til slutt så oss nødt til å si opp.

Rådsprosessen har vært gjennom flere iterasjoner, men vi ser at en sentral komponent er at det må være kun ett individ som er beslutningstager. Beslutningstager henter inn råd, men står fritt til å følge rådene. Dette betyr at beslutninger kan tas stikk i strid med rådene som er mottatt. Dette har hittil ikke skjedd, og vi er spent på å se om det kommer til å skje.

På denne måten innfører vi ledelse, ikke som en rolle, men på beslutningsnivå. Hver beslutning har en ansvarlig leder.

Ansvarlighet

I rettslig sammenheng sier man at den som er ansvarlig for en straffbar handling "må bære følgene, særlig i form av straff eller erstatningsplikt. Som regel er det et vilkår for ansvarlighet at gjerningsmannen har utvist skyld (forsett eller uaktsomhet)" (fra snl.no). Å være ansvarlig betyr at man kan gi et svar på hva som har hendt. Man skal kunne forklare sammenhengen, og vise til hva den tilsiktede hensikten var. En gruppe kan også ta ansvar, men det vil kreve en type sentral koordinering, slik at alle i gruppen er klar over nåværende status. I praksis kan det i mange tilfeller være enklere at det er en person som står fram som ansvarlig, slik vi gjør det i CoWork. Den som tar beslutningen er ansvarlig for beslutningen.

De fleste beslutninger som tas har en økonomisk konsekvens. Det er gjerne sånn at alt man gjør har en kostnad, mens ikke alle ting gir inntekter. Når en CoWorker skal ta en ansvarlig økonomisk beslutning kan hen rådføre seg med finans-gruppen. Finans-gruppen holder også innføringskurs i økonomi, slik at flere kan være i stand til å ta ansvar for økonomien.

Læring - Hvordan kan vi bli bedre på ansvarlighet?

Læring er en sentral verdi i CoWork, og gjennomsyrer alt vi gjør.

Beslutningsprosessen har noe læring innebygd med et krav om å beskrive "Hvordan tester man beslutningens effekt?" og "Når skal beslutningen testes?".

Men hva kan vi gjøre for å forbedre selve beslutningsprosessen? Kanskje du kan hjelpe oss?

Vi får stadig nye ansatte, og et fellestrekk ser ut til å være at de brenner for verdiene våre. Mange setter pris på at vi setter vennskap høyt. Kritiske røster påpeker at systemet vårt kan jo utnyttes? Hvordan kan vi hindre at noen tar beslutninger som kun øker sin egen interesse på bekostning av CoWork?

Vi har hittil ofte vurdert kandidater utifra hvorvidt de er en "CoWorker". Dette har ikke vært så enkelt ettersom vi ikke har klart å lage en ufeilbarlig oppskrift, vi vet ikke helt hva en CoWorker er. Og definisjonen vil endre seg for hver ny ansatt vi får inn. Men hittil ser det ut til at en "CoWorker" skal være ganske faglig dyktig, pliktoppfyllende og vennlig innstilt, samtidig som hen skal være en rebell når det trengs.

Vi har idag en beslutningsprosess og prosedyrer for administrative ting som fungerer helt greit. Men, det kan være mulig at vi har tilpasset firmaet for den ideelle "CoWorker" - altså en skikkelse vi er usikker på om eksisterer. Nye erfaringer fra nye ansatte, og gamle, kan og bør påvirke oss.

Akkurat som vi var nødt til å sparke den forrige sjefen vår, herr Konsensus, er vi forberedt på at vi kanskje blir nødt til å sparke vår nye, usynlige og udugelige sjef. Derfor henvender vi oss nå til deg, du feilbarlige svake menneske. Du som kanskje tenker mest på deg selv. Søk jobb hos CoWork. Vi trenger deg for å lære.

Behov for hjelp med din digitale produktreise?
Vi tar gjerne en kaffeprat!