Vennskap

Våre verdier. Del 1.

22/1/2021

Christoffer Vig

Denne teksten er del av en serie om våre verdier. Du kan lese om ansvarlighet her.

Vennskap og arbeidsliv - er ikke det to forskjellige ting?

Det kan virke litt underlig at vi i CoWork har vennskap som en av våre verdier. For oss er nemlig vennskap svært viktig. Vi har det gøy og stemningen er god. Men det er ikke bare tull. Vennskap er en forutsetning for at CoWork kan fungere. 

Fra vår CoWorkshop om verdier kom det fram mange punkter som har med vennskap å gjøre, her er noen av dem.

Det skal være morsomt å jobbe

Vi skal ha det gøy på jobben, og kundene våre skal synes det er morsomt å jobbe med oss. Jobben blir gøy når vi har meningsfylte oppgaver, når vi kan utfolde oss fritt i tanke og handling, tenke høyt uten å få kjeft.

Vi er i samme båt

Vi ønsker å ha en hensikt med det vi gjør. Vi skal fokusere utover kun neste oppgave. Vi skal gjøre vårt bidrag, hvor spinkelt det enn måtte virke, for å gjøre verden til et bedre sted å være.

Bry seg/omsorg/empati:

Å forholde seg til andre mennesker er ikke alltid så lett. Kommunikasjon er vanskelig, misforståelser oppstår av så mange grunner. En vennlig og forståelsesfull innstilling fungerer som olje i en samtale, og sikrer at alle sider av saken kommer fram. Vennskap er nærmest en forutsetning for god kommunikasjon. Som Aristoteles sier, - "vi blir rettferdige gjennom å gjøre rettferdige handlinger". Vi tror at handlingsmønstre (dygd) kan trenes opp, at man kan trene opp en vennlig innstilling slik som man kan trene opp sine tennisferdigheter.

Gjøre kunden frisk

Vi føler vi har gjort en god jobb dersom vi kan trekke oss ut av et prosjekt, og kunden på egen hånd fortsetter på den jobben vi startet på. Vi har brukt uttrykk som at vi ønsker å “friskmelde” kunden. Dette må forstås rett. Vi tenker ikke at kunden er syk. Meningen er at vi ønsker å hjelpe kunden til å kunne løse problemet selv. Vårt mål er å innføre prosesser, rutiner og tankesett slik at man kan stå på egne ben.

Unngå politikk

Vi ønsker å unngå politikk, i betydning å unngå fokus på posisjoner og makt. CoWork er ikke redd for å utfordre kunden. Vi har vondt for å godta argumenter av typen "dette er besluttet av ledelsen", fordi det er rett og slett ikke et gyldig argument. Ledelsen må gjerne beslutte noe, men da må begrunnelsen være med. I CoWork har vi ingen ledere.

Hva sier Aristoteles da?

Aristoteles snakker om vennskap (gresk "filia") i bok 7 av den Nikomakiske etikk. Filia er kanskje et noe mer omfattende begrep enn det vi kaller vennskap i dag. Filia er det motsatte av phobia (frykt), og er en holdning midt imellom de som "gjør alt for å behage oss" og de som "overhodet ikke bryr seg om de forårsaker smerte". Filia finner vi i forholdet mellom alt fra kjærestepar, venner, forretningspartnere, og mellom kunde og kjøpmann.

Aristoteles definerer vennskap i tre stadier:
- vennskap basert på nytte
- vennskap basert på glede
- det sanne vennskap

Når et vennskap er basert på nytte eller glede, forventer man noe av sin venn. Man kan tenke på det som en kontrakt. Den dagen gleden eller nytten opphører, opphører også vennskapet.

Det sanne vennskap er der hvor man ønsker det gode for den andre, ikke fordi man selv får vinning av det, men for den andres skyld.

Vennskap i kundeforholdet

Vennskap mellom kunde og tjenesteleverandør vil kanskje mest naturlig kategoriseres som et vennskap basert på nytte. I dette vennskapet er fokuset på varen som ytes, og man trenger gjerne en kontrakt for å spesifisere detaljene. Kunden må passe på at den leverte varen holder kontraktskrav, mens leverandøren må sørge for å levere varen med minst mulig interne kostnader.

Dermed blir kontrakten svært viktig.

I CoWork jobber vi med smidig utvikling, hvor kontrakten gir rammene for utvikling, uten å gå ned i de minste detaljene. I kontinuerlig samarbeid med kunden planlegger og utvikler vi løsninger. Smidig utvikling fungerer best i en vennskapelig atmosfære av tillit og åpenhet.

Vennskap som forutsetning for frihet

CoWork har helt fra starten hatt en klar målsetning om å være en lederløs bedrift. Vi vil at alle skal være mest mulig likestilt, ingen skal kunne ha det siste ordet i en diskusjon, og vi forventer at alle bidrar. Vi skal være både ledere og ansatte, kunne tilby våre tanker og meninger i ledelse av våre kolleger, og også kunne ta den motsatte rollen - lytte og motta ledelse. Vi har ingen som passer på oss, men må i fellesskap sørge for at dette går rundt. Dette forutsetter stor grad av tillit. Som Aristoteles sier: “så lenge man er venner, trenger man ingen rettferdighet” - nettopp fordi et godt vennskap også betyr å oppføre seg rettferdig.

Aristoteles-sitatene er hentet fra Aristoteles - Den Nikomakiske etikk, Vidarforlaget (2013), oversettelse av Anfinn Stigen og Øyvind Rabbås

Aristoteles Nikomakiske etikk kan leses på internettet her. http://classics.mit.edu/Aristotle/nicomachaen.8.viii.html

Illustrasjonsbildet er "Rock" av ThrasherDave , lisensiert under CC BY-SA 2.0

Behov for hjelp med din digitale produktreise?
Vi tar gjerne en kaffeprat!