Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet organiserer over 190 000 lærere og ledere i barnehage, skole og resten av utdanningssystemet

Utdanningsforbundet er Norges nest største fagorganisasjon og den desidert største i utdanningssystemet.  Medlemmene arbeider i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, universitet og høgskole.  

Forbundet jobber for en sterkere profesjon og gode lønns- og arbeidsvilkår for sine medlemmer.

CoWork sitt bidrag

CoWork leverer produktledelse, tech lead og utviklere til Utdanningsforbundet.

Håndtere kompleksitet

Vi har utviklet og driftet store nettsteder med stor kompleksitet. Vi har byttet ut deler av koden samtidig som resten av systemene har kjørt som normalt. Vi har balansert flere, store domener som alle har sin arvede kode (legacy) og sikret god drift og nødvendig utvikling.

Mestre nye arbeidsmåter

Vi har sammen med kunden utforsket nye samarbeidsmåter, så som eksperimentering med smidig metodikk som gjør transparens, læring og endring til daglig praksis. Dette har bidratt til større eierskap hos kunden til å sikre høy kvalitet i alle ledd, utvikling og driftssikkerhet.

Sikkerhet og kontroll

Vi har gjennom ulike oppdrag, samarbeid og leveranser bidratt til å lose Utdanningsforbundet gjennom større, digitale endringsløp. Dette har over tid gitt kunden økt innflytelse og kontroll over systemer, prosesser og leverandører.  

Utvalgte prosjekter

CoWork har jobbet med Utdanningsforbundet siden 2016, og bistått med produktledelse, rådgivning, utviklingsledelse, samt backend- og frontendutviklere til Utdanningsforbundet.

CoWork har bistått Utdanningsforbundet med å forbedre kode, arkitektur, integrasjoner og funksjonalitet i komplekse systemer.

CoWork har vært prosjektleder, rådgivere og utviklere i forbindelse med innkjøp og innføring av nytt forsikringssystem hos Utdanningsforbundet.

Lyst på en kaffeprat?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat - online eller fysisk, der vi kan fortelle mer om hva vi løser for våre kunder, og problemer vi adresserer. For oss er det aller mest interessant å høre på hvilke problemer du har eller kjenner deg igjen i. Kan hende vi kan hjelpe deg? 

Send en epost til hei@cowork.no eller ring Rune på +47 934 01 522