Ledelse

Vi gir deg verktøyene for å realisere ambisjonene du har for dine team eller virksomhet.

Vi har utviklet Tight Loose Tight, en metodikk som setter retning, frigjør kreativitet, og ansvarliggjør teamene underveis.

De fleste toppledergrupper er godt trent i å styre sin organisasjon i forhold til tydelige prosesser og planer, men kommer til kort når organisasjonen ønsker å jobbe med mer komplekse utfordringer. CoWork tror tillit, brukt riktig, gir en mer effektiv virksomhet og mer tilfredse ansatte, kunder og brukere.

CoWork har erfaring i å støtte virksomheter og ledere i å ivareta sin styringsplikt og rett samtidig som man knekker uløste nøtter og inspirerer ansatte. Sentralt i å lykkes med dette er å lære opp ledelsen i et tankesett og arbeidspraksis som i årevis er benyttet av forsknings og produktutviklingsmiljø. CoWork har støttet mange ledergrupper og inspirert langt flere i å lære seg tillitsbasert lederskap.

Vi jobber i dag som coacher for toppledere og holder kurs og inspirasjonsforedrag for virksomheter i endring.

CoWork har etablert TLT Institute, som leverer kurs og rådgivning på det internasjonale markedet.

Lyst på en kaffeprat?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat - online eller fysisk, der vi kan fortelle mer om hva vi løser for våre kunder, og problemer vi adresserer. For oss er det aller mest interessant å høre på hvilke problemer du har eller kjenner deg igjen i. Kan hende vi kan hjelpe deg? 

Send en epost til hei@cowork.no eller ring Rune på +47 934 01 522