BizDevOps

Effektiv innovasjon med en digitalfabrikk!

Ønsker du å levere digitale tjenester trygt og effektivt?

Vi i Cowork kan hjelpe deg med å implementere smidig produktutvikling basert på tett samarbeid mellom forretningssiden, utvikling og drift. Vi kaller det BizDevOps!

Profesjonelle arbeidsprosesser for
smidig digital produktutvikling

Effektiv produktutvikling krever effektiv samhandling.  For å kunne levere gode digitale produkter, er du avhengig av tverrfaglig kommunikasjon, engasjement fra forretningsledelsen og en solid teknologisk plattform.
Utvikling av digitale produkter går mye enklere når man kjapt kan avklare små og store spørsmål som oppstår underveis. Ved å kutte ned på overleveringer får man kort vei fra ide til produksjon.  Produktet kan dermed raskt testes ut på sluttbruker.  

Hva kan CoWork bidra med? 

Cowork kan bidra i alle ledd av utviklingsløpet. Vi kan bistå med å sette opp nye teknologiske plattformer, vi kan gå inn og analysere ditt nåværende oppsett, og vi kan bidra til utvikling innen et bredt spekter. Vi kan også ta ansvar for å vedlikeholde en profesjonell automatisert digitalfabrikk, der du og dine utviklere kan levere endringer raskt på en robust plattform. Vi kan også lære opp dine ansatte og team til å selv drifte digitalfabrikken.

En bizDevOps prosess for produktutvikling balanserer mellom eksperimentering og nyutvikling, måling av effekt, og nødvendig vedlikehold på en robust og åpen digital plattform.

Hva trengs i en Biz-Dev-Ops arbeidsprosess?

Et typisk oppdrag for oss er at vi involverer oss tett i bedriftens utviklingsprosess, fra produktledelse, produktutforskning, design og utvikling, og følger våre kunder med konsulenttjenester og leverandørtjenester over en lang periode. Ofte begynner våre oppdrag med en analyse eller revisjon/“audit” prosess, der vi går gjennom nåværende prosesser for produktledelse, brukervennlighet og devops utvikling og drift. Noen kunder velger å gå løs på alle disse samtidig, mens andre ber oss å fokusere på enkelte områder der de selv mangler kompetanse eller nok ressurser.

Biz: Lederutvikling

IT utvikling bør alltid skje fordi man har et forretningsbehov man prøver å løse. Vi tilbyr smidig rådgivning og kurs innen Smidig produktledelse, med spesielt fokus på Tight-Loose-Tight filosofien (TLT) . Ledere som lærer seg TLT setter klare forventninger og hensikt for sine team av ansatte, som så står fritt til å levere etter beste evne for å oppnå denne hensikten - før de blir fulgt opp etter hensikten.  Ledere og team som lærer seg å jobbe på denne måten har erfaringsvis høyere intern motivasjon og suksessrate enn andre team!

Biz-Dev: Brukerfokus!

Moderne produktutvikling setter alltid brukeren først. Hvilke problemer skal produktet løse for brukeren? Og hvem er brukeren egentlig? Ved bruk av teknikker for Domenedrevet design, Jobs to be done, og systemtenking og tett samarbeid med designere analyserer vi brukerbehov, og er opptatt av effekten av løsningene vi bygger!

  • Biz-Dev: Organisering og planlegging

    Vi går gjerne inn og utfører analyse av nåværende tilstand(DevOps audit). Vi bidrar med å sette opp og lære opp utviklerteamet i moderne prosesser for kodehåndtering, automatiserte prosesser for pakking, testing, sikkerhet og utrulling og oppgradering av kode. Vi bidrar også med å sette opp nødvendige driftsmiljøer og innsamling av logger og overvåking, som igjen gir innsikt om feil og bruk av systemet i produksjon. Denne informasjonen går tilbake til organisasjon og planlegning , og brukerinnsikt går tilbake til produktledelsen.

  • Dev-Ops: Utvikling for drift

    God produktutvikling skjer iterativt med smidig metodikk, på den måten lærer man underveis. Vi begynner ofte med en revisjon av nåværende prosesser (Smidig audit) for utvikling og teamoppbygning, og/eller tilbyr konsulenter, utviklere og arkitekter som aktivt går inn og kan bistå og lære opp egne utviklere, eksterne konsulenter og team i utviklingsprosesser, god praksis, støtteverktøy og dokumentasjon. Vi fokuserer på at kunden selv skal ha eierskap til forretningskritiske prosesser, kode og dokumentasjon, og å bistå med å utvikle en struktur som kan overleve både ansattforhold og vår egen leveranse. Basert på en god produktledelse utvikles en prioritert product backlog som balanserer behov for tilpasning basert på eskalerte feil fra tjeneste i drift, kontinuerlig forbedring og nyutvikling.

Lyst på en kaffeprat?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat - online eller fysisk, der vi kan fortelle mer om hva vi løser for våre kunder, og problemer vi adresserer. For oss er det aller mest interessant å høre på hvilke problemer du har eller kjenner deg igjen i. Kan hende vi kan hjelpe deg? 

Send en epost til hei@cowork.no eller ring Rune på +47 934 01 522