CoWork: En oppskrift

Slik lager du en bedrift uten sjefer, men full av ledelse.

3/12/2021

CoWork ble startet med et ønske om å lage et bra sted å jobbe.

Vi ønsker at våre CoWorkers skal blomstre og utnytte sitt menneskelige potensiale til fulle.

Derfor har vi brutt radikalt med den tradisjonelle måten å drive konsulentselskap, og skiller ikke mellom arbeidsgiver og ansatt.


Vi er nå snart 16 CoWorkere, og ønsker å bli flere. Her beskrives de mekanismene vi har innført for å få til å vokse samtidig som vi gir næring til vår kultur. Dette er ikke ment som noen ferdig oppskrift. Vi vet jo ikke selv om det kommer til å fungere, og justerer kursen etter forholdene.

Oppskriften dreier seg om felles verdier, en beslutningsprosess, admin-grupper og møteplasser.

Verdier

Våre verdier er fundamentet for CoWork. Vi benytter verdiene i alle viktige diskusjoner.

Verdiene er Vennskap, Ansvarlighet, Frihet , Læring

Særlig i litt komplekse saker hjelper det å bruke verdiene som kompass, ved å tenke gjennom på hvilken måte vil denne saken få oss til å bli mer vennlig, mer ansvarlig, gi mer frihet og læring.

Alt vi gjør, beslutningsprosessen, admin-grupper og møteplassene, er der for å utvikle og styrke våre verdier.

Beslutningsprosess

Når beslutninger skal tas benytter vi “rådsprosessen”.  Når du skal ta en avgjørelse, rådfør deg med de som blir berørt av saken. Større beslutninger skal publiseres slik at alle kan få med det seg, for tiden skjer det i en slack kanal med det nette navn #beslutninger.  

Admin-grupper

Man velger selv hvilken admin-gruppe man evt. ønsker å ta del i. Vi forsøker å automatisere det vi kan, og ellers gjøre ting enklest mulig. Når prosessen er komplisert så må den i det minste dokumenteres. Dette gjelder for eksempel rekrutteringsprosessen.

  • Økonomi: Betaler regninger, sender faktura, sjekker at skatten er betalt osv. Vi har ikke budsjett.
  • Lys og varme. Også kalt HR. ansvarlig for at alle har det bra.
  • Rekruttering: Ansvarlig for å holde ved like rekrutteringsprosessen.
  • Markedsføring: Har ansvar for reklame, nettsider, linkedin osv
  • Fagutvikling. Følger med på trender og organiserer fagsamlinger.

Møteplasser

Team

Vi består nå av tre team. Man velger selv hvilket team man ønsker å tilhøre. Hvert team bestemmer selv hvordan de vil organisere seg. Teamene kan spille inn forslag til rekruttering. Rekruttering, og alle de andre admin-gruppene er delt mellom teamene.

Faste møter

CoWorkShop: Annenhver uke har vi et to timer langt møte hvor vi går gjennom og diskuter saker som angår alle. Vi har en bot integrert i slack som hjelper oss å velge tilfeldig hvem som skal være møteleder og referent.

Kollegasamtaler: En gang i måneden setter vi av en time å prate med en annen kollega. Boten vår velger samtalepartner for oss.

Nyansatt: For å introdusere nyansatte setter boten vår opp et lite møte med hver av de andre ansatte.

Team møter: Hvert team velger selv hvilke møter de trenger å ha. Noen har møte en gang hver uke, andre oftere.

Har du lyst til å bli CoWorker nummer 17, 18, eller 19? Ta kontakt.


Behov for hjelp med din digitale produktreise?
Vi tar gjerne en kaffeprat!