Digital selvtillit for Mentor Medier

Mentor Medier styrker satningen på utvikling

30/5/2023

Arnstein Andreassen

Da vi i CoWork begynte å samarbeide med Mentor Medier høsten 2017, var vår målsetning å sikre at Mentor Medier tok fullt eierskap og ansvar for sin digitale plattform. Vårt ultimate mål var å gjøre oss selv overflødige. På det tidspunktet var Mentor Medier og deres aviser primært papirbaserte nyhetsorganisasjoner med begrenset teknologisk kompetanse.

De fire avisene, Dagsavisen, Vårt Land, Dagen.se og Klar Tale, sto overfor betydelige utfordringer med sin teknologiplattform. Mye av systemet var bygd rundt en utdatert publiseringsplattform som førte til daglige problemer som måtte håndteres. Forskjellige systemer ble implementert av de forskjellige avisene over tid, basert på hver enkelts historie, og det var vanskelig å få alt til å fungere sømløst sammen i plattformen.

Ethver forsøk på endringer resulterte vanligvis i minst 20 minutters nedetid, nesten hver dag, og ofte flere ganger midt på dagen. Dette var en situasjon som et digitalt nyhetsmedium ikke kunne fortsette å leve med.

Visse ting er sikre

Alle byggverk trenger en solid grunnmur og ulike bygningsdeler for å fungere godt som et helhetlig bygg. Samtidig vil behov, forventninger og standarder endre seg over tid. Når vi jobber med åpne digitale plattformer, er det visse ting som er sikre:

  • Plattformer med komponenter som er moderne nå, vil bli utdaterte og må byttes ut raskt hvis plattformen ikke blir godt vedlikeholdt.
  • Nye IT-systemer og løsninger vil bli anskaffet og må tilpasses og implementeres.
  • Ansatte og konsulenter vil slutte i jobben eller oppdraget, og nye vil komme til.
  • Nye ansatte/konsulenter vil ha ulike erfaringer og ønske å løse ting på nye måter, og vil sikkert også ønske å bytte systemer.

Våre åpne digitale plattformer må derfor bygges slik at byggeklossene kan endres og skiftes ut uten at hele byggverket raser sammen, men heller blir bedre etter hvert som tiden går og komponenter byttes ut.

CoWork kom inn og overtok midlertidig teknologiledelsen og innførte det vi kalte en digitalfabrikk med  DevOps prosesser hos Mentor Medier. Vi tok ansvaret for å prioritere, planlegge og koordinere utvikling fra diverse underleverandører og utviklere i Dhaka, Bangladesh. Etter kort tid bidro vi til å stabilisere teknologiplattformen, og sammen med Mentors egne ansatte tok vi grep for å strukturert begynne å samle data om hva som skjedde på plattformen, både fra et teknisk perspektiv og ikke minst fra lesernes ståsted.
En vesentlig del av arbeidet besto i å innføre nye måter å lede og samarbeide på. Vi bidro til etablering av produktforum på tvers av avisene, slik at utvikling kunne skje i felleskap. Målet var at mest mulig av utviklingen skulle være basert på effekt for lesere og brukere - innsikt i faktisk bruk av leserne, og felles brukerbehov som fantes i redaksjonene, og i mindre grad basert på individuelle publikasjoners ønsker.

En åpen digital plattform, del for del

Etter at stabiliseringen var gjennomført, begynte Mentor Medier å utvide sitt digitale team ved å opprette en egen produktenhet i konsernet, Mentor Digital. Som nevnt tidligere, er CoWorks erfaring at med nye ansatte kommer ønsker om endringer både i systemer og organisasjon. Det ble raskt tydelig at det var behov for modernisering av mange byggeklosser i teknologistacken, og et behov for å tenke "digitalt først" i publiseringsflyten.

Vi begynte derfor å bygge en ny, åpen digital plattform, der vi gradvis erstattet deler av den eksisterende plattformen med nye komponenter. Konseptet var å flytte tjenester og data over til åpne standardplattformer med pålitelige skybaserte leverandører. Dette ville gi større fleksibilitet til å gjøre endringer, bytte leverandører og redusere avhengigheten av tradisjonell driftskompetanse.

Mentor Medier er også eier av CRM systemet Mediaconnect, og de så en mulighet til å styrke posisjonen til dette systemet. Ved å utfordre seg selv og bidra til å skape best mulige brukeropplevelser, også for Mediaconnect-plattformen, ville de gjøre det enklere og mer brukervennlig for abonnenter. Den første komponenten var derfor en felles kjøps- og betalingsløsning med Klarna, kortbetaling og Vipps, basert på Mediaconnect. Dette ble kalt "Mentos" internt, og det ble utviklet egne administrasjonsverktøy for å forenkle kampanjestyringen for markedsavdelingen.

Neste byggekloss var et publiseringssystem for "digitalt først" produksjon. Den norske mediebransjen domineres av store konserner som delvis eier og bygger egne systemer, og disse ble også vurdert. Men vi ønsket også å se på alternative muligheter. På det tidspunktet ønsket Mentor Medier en solid SAAS-aktør (Software as a Service) med riktig funksjonalitet for redaktører, åpne API-er, høy utviklingstakt og god support. Valget falt til slutt på Arc XP, publiseringssystemet som eies og brukes av Washington Post, samt mange andre mediehus i Nord- og Sør-Amerika, Europa og Asia.

Parallelt med disse produktendringene og med fornyet digitalt fokus fra redaksjonene vokste omsetningen og antall digitale abonnenter for Mentor Medier. Dessuten ble Morgenbladet også med i familien av Mentor Medier publikasjoner.  Nye interessenter og ny historikk kom til, med nye byggeklosser som måtte tilpasses. Et viktig moment med denne overgangen var at Morgenbladet måtte skifte til et nytt system for papirproduksjon.  Ved oppstart hadde alle publikasjonene ulike systemer for produksjon av papiraviser. Arc XP integrerte godt med alle disse systemene, men med Morgenbladets behov ble det underveis besluttet å konsolidere til et nytt felles system for papirproduksjon, fra tre ulike tekniske systemer til ett felles SAAS-system kalt Roxen.  Det var bra at vi hadde et smidig tankesett, planen kunne endre seg etterhvert!

Mange ting er hypoteser

Som et eget prosjekt ble det også gjort anskaffelse og implementasjon av en dataplattform og en personaliseringsplattform, basert på SaaS-plattformer. I dette tilfellet ble Chartbeat, Segment, Piano og Google BigQuery valgt.

Innsamling av data er nødvendig for å styre utviklingen av en åpen digital plattform. Men innsamling av data gir ikke nødvendigvis riktig innsikt og kunnskap av seg selv. Hvilke data skal samles, og hva ønsker vi egentlig å vite? God produktledelse er bare mulig når man har data om effekten av endringene som er gjort. Basert på data og innsikt fra brukerintervjuer begynte vi å formulere nye hypoteser og teste dem ut. Dette er ingen enkel oppgave, men det er umulig å lære før vi har data om effekten av de gjennomførte endringene. Vi hadde en hypotese - Kan vi bekrefte hypotesen som gyldig, eller er vi fortsatt usikre? Kanskje glemte vi å undersøke effekten? Noen ting vi trodde var sikre, kan vise seg å være usikre likevel.

I løpet av omtrent ett år ble alle avisene migrert og satt opp med en ny, åpen digital plattform basert på flere ulike "best-of-breed" komponenter, samt en ny dataplattform som gjorde det mulig å samle og analysere store mengder data om hva som skjer og hva leserne foretar seg. Denne læringsmetoden basert på data ga nye muligheter for å prioritere utvikling.

Ny digital selvtillit

Det eneste som er sikkert når det gjelder digitalisering, er at nye systemer blir gamle, og at folk slutter og begynner i jobben. Med et lite team av ansatte og konsulenter, har Mentor Medier videreutviklet og vedlikeholdt og prøvd ut nye hypoteser etterhvert som vi sammen har byttet ut deler og bygd videre på nye åpne plattformen. Plattformen har etterhvert gitt en ny hverdag for alle redaksjonelt og merkantilt ansatte i konsernet, med nye systemer og nye arbeidsprosesser, og ny innsikt i data. Selvfølgelig har alle systemer sine fordeler og ulemper. Mye er blitt forenklet, men mye kunne også vært enklere, raskere og bedre. I det siste har det blitt jobbet mye brukerinnsikt, med felles løsninger for identitet, nye redaksjonelle muligheter, nye innloggingsløsninger, og det blir implementert nye bilde-løsninger basert på NTB mediearkiv.

Det som også er veldig positivt er at Mentor Medier nå har klart å tiltrekke seg svært dyktige redaksjonelle fagfolk og etablert et eget produktteam av teknologer, designere og ledere med blikk for produkt, med Francis Lundh som produktdirektør. Etter hvert som nye fagfolk har kommet til, har vi nå oppnådd det vi lovte i begynnelsen av vårt oppdrag hos Mentor Medier - å bli overflødige!

Med nye folk på plass og systemer og prosesser som har vært i drift noen år antar vi at noen av systemene vi var med å innføre kommer til å bli gamle, anses som unødvendige og må byttes ut, og at Mentor Medier vil løse ting på nye måter. Det er helt som forventet, og faktisk ønskelig, i en åpen digital plattform. Det er alltid muligheter for forbedringer, og det som virket riktig for kort tid siden, er kanskje ikke så riktig lenger.

Vi applauderer utvidelsen av Mentor Medier sitt produktteam, og ønsker teamet all mulig lykke med å oppnå store ting for Mentor Medier!

Vi takker for reisen så langt, og blir gjerne med på nye eventyr fullt av nye forsøk til beste for leserne og for å spre gode nyheter for verden, når det måtte være!

Takk til Ole Jacob Mosvold, Mike Forsman, Vanja Hillerstrøm, Per Magne Tveiten, Sindre Fossheim, Johannes Holmedahl, Gunnhild Lurås, Francis Lundh, Bjarne Øverli, Annette Berg, Paal Uvaag, Andreas Mollerud, Tone Velldal, Jo Gaare, Ivan Olsen, Bent Sværen, Bjørn Bore, Kent Olsen,  Espen Rusdal, Kathleen Buer, Nina Kordal, Eirik Lysholm, Gøril Huse, Jakob Ihfongård, Tina Ahlqvist, Ann Johnsson, Marius Floberghagen og mange flere for godt samarbeid - vi heier på dere!

Behov for hjelp med din digitale produktreise?
Vi tar gjerne en kaffeprat!