Tillitsbasert  ledelse med
Tight Loose Tight

Hvordan bruke tillit til å få sterkere effekter

"Våre ansatte er ikke gode nok til å få tillit"

De fleste toppledergrupper er godt trent i å styre sin organisasjon i forhold til tydelige prosesser og planer, men kommer til kort når organisasjonen ønsker å jobbe med mer komplekse utfordringer. CoWork tror tillit, brukt riktig, gir en mer effektiv virksomhet og mer tilfredse ansatte, kunder og brukere.

CoWork har erfaring i å støtte virksomheter og ledere i å ivareta sin styringsplikt og rett samtidig som man knekker uløste nøtter og inspirerer ansatte. Sentralt i å lykkes med dette er å lære opp ledelsen i et tankesett og arbeidspraksis som i årevis er benyttet av forsknings og produktutviklingsmiljø. CoWork har støttet mange ledergrupper og inspirert langt flere i å lære seg tillitsbasert lederskap. Vi jobber i dag som coacher for toppledere, holder kurs og inspirasjonsforedrag for virksomheter som er i endring.

Våre tjenester

Lederstøtte og coaching

Ledere som ønsker å styrke seg som leder og styrke sin ledergruppe, blir fort stående alene uten gode tilbakemeldinger og forståelse fra kollegaer. CoWork har god erfaring i å coache ledere som går igjennom endringsprosesser.

Inspirasjonsforedrag for ansatte og ledergrupper

CoWork har god erfaring i å holde foredrag og workshops for ansatte, på konferanser og for ledergrupper i ledelse når du jobber med vanskelige utfordringer. Foredraget har underholdende øvelser som er utviklet for å utfordre og utvikle.

Sertifisering gjennom TLT Institute

Vi tror toppledere som ønsker å utvikle seg trenger opplæring, og har derfor etablert TLT Institute som ønsker å profilere Tight Loose Tight på den internasjonale arenaen. Gå til www.tltinstitute.com for mer informasjon.

Tight-Loose-Tight

Det viktigste verktøyet vi lærer opp våre kunder i er Tight Loose Tight. Dette ble presentert første gang av CoWorker Rune Ulvnes i Norge i 2014, og har siden fått sine tilhengere i mange virksomheter slik som NAV, Telenor, SPK og Arkivverket. Tight Loose Tight kan benyttes som:

  • Verktøy for tillitsbasert virksomhetsstyring
  • Inspirasjon for personlig lederutvikling
  • Arbeidsprosess for å lære av og styre tverrfaglige team

Vi tror ikke alt i en virksomhet egner seg til å ledes etter et prinsipp, og vil derfor støtte ledergrupper i å velge riktig ledelse for riktig problem. Vi tror at tydelig ansvarsforhold og sterke prosesser kan og bør sameksistere med prosjekter og mer utforskende utviklingsarbeid.

Kontakt oss gjerne!

Vegard Iglebæk

Rådgiver
416 92 457vegard@cowork.no

Rune Ulvnes

TLT evangelist og effektcoach
+47 934 01 522rune@cowork.no

Mats Frantzen

TLT coach for lederteam
+47 954 20 449mats@cowork.no

Vil du bli en rådgiver i CoWork?

Ta kontakt med oss
post@cowork.no

Tilbakemelding fra lederstøtte for NAV:

“I NAV har vi holdt på med rigging av produktorientert utvikling i noen år, og høster stadig erfaring som bringer oss videre fremover. En grunnkomponent til dette er bruken av tverrfaglige team og en smidig arbeidsform. Som inspirasjon til dette har vi hentet teori såvel som praksis, og konseptet «tight-loose-tight» har vært sentralt når vi har bygget vårt rammeverk. Hva er da mer naturlig enn å låne inn Rune Ulvnes til å dele sin kompetanse? Som direktør for produktområder i NAV har jeg et «team PO» som fokuserer på erfaringsdeling, utvikling av nye roller og kompetansematriser for nye karriereveier, og annet endringsarbeid. I1. halvår 2022 har vi hatt Rune som fast teammedlem. Rune har gitt oss et verdifullt bidrag med sin innsikt og kompetanse, og har utført erfaringsdeling i en rekke fora på flere nivåer i organisasjonen. Rune nyter stor respekt hos oss i NAV, og han har dessuten en fremferd og arbeidsform som gjør ham veldig behagelig å jobbe med.”

Ola Furu

Direktør Produktområder, NAV

Om vårt bidrag til Arkivverket:

"Arkivverket har hatt både foredrag, en-til-en samtaler og workshops med Rune Ulvnes om tight-loose-tight. Etter hvert som hele lederlaget vårt fikk innsikt i konseptet og måten å tenke på har TLT etablert seg som begrep og blitt en del av dagligtalen hos oss.

Vi fortsetter å utvikle oss som smidig organisasjon og har stor nytte av å bruke tight-loose-tight som perspektiv og metode."

Nina Dudek

Seniorrådgiver stab for strategi og styring i Arkivverket

Om vårt bidrag til Fiskeridirektoratet:

"Reinert Kamøy sitt foredrag om relasjoner og smidig styring er den samlingen/workshopen vi har fått desidert mest positive tilbakemeldinger på – det er rett og slett kjempestemning her i dag etter gårsdagen. Noen sa at «dette er den mest nyttige konsulenten vi noen sinne har hatt inne på it-avdelingen».

Kjersti Dalland

IT direktør Fiskeridirektoratet

Lyst på en kaffeprat?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat - online eller fysisk, der vi kan fortelle mer om hva vi løser for våre kunder, og problemer vi adresserer. For oss er det aller mest interessant å høre på hvilke problemer du har eller kjenner deg igjen i. Kan hende vi kan hjelpe deg? 

Send en epost til hei@cowork.no eller ring Rune på +47 934 01 522