Hva skiller et godt produktteam fra et mindre godt produktteam?

Hva skiller de “gode” fra “dårlige” team?

28/3/2022

Victor Sanchez Barrera

I snart 10 år har jeg brukt mye tid på å grave i produktstrategi og produktutforskning, i roller som digital forretningsutvikler, produktleder og tjeneste- og forretningsdesigner. Jeg har også jobbet med å lede team som lager digitale tjenester og produkter. Jeg har i det siste reflektert om hva det er som skaper effektive team og hva det er som skiller gode team fra mindre gode  team. 

For ikke så lenge siden delte jeg noen observasjoner og råd i et foredrag for Smidig Meetup om Hvordan kan ditt produktteam lage digitale produkter som skaper vekst. Mange team jakter på rammeverk, verktøy og metoder, og håper at hver ny metode magisk vil låse opp døren til produktsuksess. Men for at de fleste rammeverk, verktøy og metoder skal lykkes, er det ikke bare taktikken og metodeanvendelsen din som må endres, men også ditt tankesettet og din teamkultur. Det viktigste av alt er at du har et godt autonomt team som er samstemte om en felles hensikt med en god produktvisjon og -strategi. Det vil si: hvordan de skal lage produktet med fokus på å levere nytteverdi for brukeren og ditt selskap. Dessverre er dette lettere sagt enn gjort, og de fleste team strever med å få til god praksis i utviklingen av produkter.

Jeg leste for en stund siden en artikkel av Ben Horowitz's “Good Product Manager/Bad Product Manager, som hadde noen interessante refleksjoner om hva som skiller de gode fra de dårlige produklederne. Produktguruen Marty Cagan skrev også om forskjellen mellom gode og dårlige team i sin book fra 2008, Inspired. Marty gjør en fantastisk beskrivelse om hva etter hans erfaring gjør forskjellen mellom gode og dårlige produktteam.

Det jeg har lært, er at det er en dyp forskjell mellom hvordan de aller beste produktselskapene lager teknologiprodukter og alle de andre. Jeg vil gjerne dele og oppsummere noen av deres og mine refleksjoner basert på tidligere erfaringer. 

Hva skiller de “gode” fra “dårlige” team?

Jeg er ikke så glad i å bruke begrepene “gode” og “dårlige”  som Marty og Ben, men siden jeg lar meg å inspirere av en del av deres tanker bruker jeg de samme betegnelsene og problematiserer med en litt mer nyansert ordbruk.

 1. Gode ​​team har en overbevisende produktvisjon som de forfølger lidenskapelig som misjonærer. Dårlige team er leiesoldater. 

Spørsmål til refleksjon: Hvor engasjert er teamet ditt i det de skal lage? Vet de hvorfor skal de lage produktet? Brenner de for problemet de skal løse og verdien man vil skape for kundene og din bedrift? 

 1. Gode ​​team henter sin inspirasjon og produktideer fra deres visjon og mål, fra å observere kundenes problemer, ​​fra å analysere dataene kundene genererer ved å bruke produktet deres, og fra å stadig søke å bruke ny teknologi for å løse reelle problemer. Dårlige team samler krav fra salg og kunder. 

Spørsmål til refleksjon: Henter vi inspirasjon basert på datainnsikt fra omverden, trender, kundebehov osv?

 1. Gode ​​team forstår hvem hver av deres nøkkelinteressenter er, de forstår begrensningene som disse interessentene opererer i. De er forpliktet til å finne opp løsninger som ikke bare fungerer for brukere og kunder, men også arbeider innenfor virksomhetens begrensning. Dårlige team samler krav fra interessenter.

Spørsmål til refleksjon: Hva er teamet ditt sin forståelse av samspillet mellom motstridende interessenter? Trener de deres empatiske evner ved å sette seg inn i forskjellige interessenters ståsted? Klarer de å navigere i den kompleksiteten dette innebærer for å lage tilsfrestillende produkter?

 1. Gode ​​team er dyktige i de mange teknikkene for raskt å prøve ut produktideer for å finne ut hvilke som virkelig er verdt å bygge. Dårlige team holder møter for å generere prioriterte veikart.

Spørsmål til refleksjon: Jobber teamet ditt med kontinuerlig utforskning av ideer og validerer de omløpende?

 1. Gode ​​team elsker å samarbeide ved ha brainstorming-diskusjoner med smarte tankeledere fra hele selskapet. Dårlige team blir fornærmet når noen utenfor teamet deres våger å foreslå at de gjør noe.

Spørsmål til refleksjon: Klarer ditt team å involvere resten av selskapet på riktig nivå for å fange innsikt og ideer? 

 1. Gode ​​team har produkt, design og engineering side om side, og de omfavner det å gi og ta mellom funksjonalitet, brukeropplevelse og den muliggjørende teknologien. Dårlige lag sitter i hver sin silo, og ber om at andre kommer med forespørsler om deres tjenester i form av dokumenter og planlegging av møter.

Spørsmål til refleksjon: Har dere organisert teamet i tverrfaglige team med en produkt trio og annen nødvendig og relevant kompetanse, for å løse kundens problemer?

 1. Gode ​​team prøver hele tiden ut nye ideer for å innovere, men gjør det på måter som beskytter inntektene og beskytter merkevaren. Dårlige team venter fortsatt på tillatelse til å kjøre en test.

Spørsmål til refleksjon: jobber dere med, MVP, A/B testing, fake door testing, design  sprinter osv for å validere raskt deres ideer uten å skade merkevaren?

 1. Gode ​​team insisterer på at de har ferdighetene på teamet sitt, for eksempel sterk produktdesign, som er nødvendig for å skape vinnende produkter. Dårlige team vet ikke engang hva produktdesignere er.

Spørsmål til refleksjon: Har dere designkompetanse i teamet eller det bare produktlederen og utvikleren som er involvert om hvorfor, hva og hvordan ting skal lages? 

 1. Gode ​​team sørger for at utviklere deres har tid til å prøve ut prototypene i oppdagelse hver dag, slik at de kan bidra med sine tanker om hvordan de kan gjøre produktet bedre. Dårlige team viser prototypene til ingeniørene under sprintplanlegging slik at de kan estimere.

Spørsmål til refleksjon: Er dine utviklere engasjerte i brukernes behov eller bare leiesoldater som lager features på bestilling fra produktlederen?

 1. Gode ​​team engasjerer seg direkte med sluttbrukere og kunder hver uke, for bedre å forstå kundene deres, og for å se kundens respons på deres nyeste ideer. Dårlige team tror de er kunden.

Spørsmål til refleksjon: Har dere etablert brukerinvolvering som en del av deres produktutviklingsprosess?

 1. Gode ​​team vet at mange av favorittideene deres ikke vil ende opp med å fungere for kunder, og selv de som kan trenge flere gjentakelser for å komme til det punktet hvor de gir ønsket resultat. Dårlige team bygger bare det som står på veikartet, og er fornøyd med møtedatoer og kvalitetssikring.

Spørsmål til refleksjon: Jobber teamet ditt med kontinuerlig forbedring av produktet eller føler de seg ferdig etter produktrelease og hopper de til å lage neste feature?

 1. Gode ​​team forstår behovet for hastighet og hvor rask iterasjon er nøkkelen til innovasjon, og de forstår at denne hastigheten kommer fra de riktige teknikkene og ikke tvangsarbeid. Dårlige team klager på at de er trege fordi kollegene deres ikke jobber hardt nok.

Spørsmål til refleksjon: Har teamet ditt riktig fokus på effekt og prioriterer raske iterasjoner som skaper verdi underveis?

 1. Gode ​​team forplikter seg med høy integritet etter at de har evaluert behovet og sikret at de har en levedyktig løsning som vil fungere for kunden og virksomheten. Dårlige team klager over å være et salgsdrevet selskap.

Spørsmål til refleksjon: Har teamet ditt forpliktet seg til mål med et tydelig hensikt eller jobber de etter lojalitetsmål for å tilfredstille ledelsen eller de som skriker høyest?

 1. Gode ​​team organiserer arbeidet sitt slik at de umiddelbart kan forstå hvordan produktet deres brukes og foreta justeringer basert på dataene. Dårlige team anser analyser og rapportering som en fin ting å ha. 

Spørsmål til refleksjon: Sørger teamet for å hente kvalitative og kvantitative data for å analysere det som funker eller ikke funker, det som er brukt eller ikke brukt, mao det som gir verdi eller ei?

 1. Gode ​​team integrerer og slipper ut nye features  kontinuerlig, vel vitende om at en konstant strøm av mindre utgivelser gir en mye mer stabil løsning for kundene deres. Dårlige team tester manuelt på slutten av en smertefull integreringsfase og slipper deretter alt på en gang.

Spørsmål til refleksjon: Klarer teamet ditt å ha kontinuerlig releaser og validere underveis, og hele tiden fokusere for å håndtere det som har høyeste risiko først?

 1. Gode ​​team er besatt av de viktigste kundene sine. Dårlige team er besatt av konkurrentene sine

Spørsmål til refleksjon: Bruker vi personas og JTBD under hele produktutviklingsyklusen for å forstå kundenes smerter og for å skape ideer som løser brukernes problemer, og avdekke nye muligheter og løsninger som brukerne ikke engang visste at de trengte?

 1. Gode ​​team feirer når de oppnår en betydelig effekt på forretningsresultatene. Dårlige team feirer når de endelig slipper noe.

Spørsmål til refleksjon: Har teamet en kultur som er opptatt av måle effekt og skape verdi? Eller er de fornøyde med å levere features som noen andre har bestemt?

Jeg har jobbet med en del teams og er klar over det er alltid rom for forbedring. Er det slik at et betydelig antall av disse punktene om negativ teamadferd treffer teamet ditt?  Da kan det være på tegn på at ditt team kan trenge hjelp til å endre kulturen inn mot to viktige dimensjoner:

Den første dimensjonen er om selskapet konsekvent kan innovere for å komme opp med verdifulle løsninger for sine kunder. Dette er hva produktutforskning handler om.

Den andre dimensjonen er produktleveranse. Det spiller ingen rolle hvor gode ideene er, hvis du ikke kan få levert en versjon som kan sendes ut og oppleves av kundene dine. Det er dette produktleveranse handler om.

For å komme dit er det viktig å bygge en kultur for innovasjon og kontinuerlig utforskning, og en kultur for å levere det som gir verdi med korte iterasjoner. Dette kaller vi i Cowork, Læringslab. Man må bygge en eksperimenteringskultur. En kultur med åpne sinn og med autonomitet og selvledelse. En kultur som klarer å følge med på nye teknologiske endringer, og innovasjon som kan skape verdi for selskapet ditt og dine brukere. En mangfoldig og tverrfaglig kultur, med team som setter pris på at ulike ferdigheter og bakgrunner som bidrar til innovative løsninger – spesielt engineering, design og produkt. 

Trenger du noen å sparre med?

CoWork kan hjelpe din bedrift  med din digitale endringsreise. Vi tilbyr tilpasset opplæring og coaching til selskaper som ønsker å begi seg ut på den smidige produktutviklingsreisen. Vi har utviklet en verktøykasse som hjelper deg og din bedrift med endring, et steg av gangen. Vi kaller dette Læringslab. Vi liker å dele vår kompetanse, inspirere og utfordre gjennom strategiverksteder. Vi liker også at du utfordrer oss.

Behov for hjelp med din digitale produktreise?
Vi tar gjerne en kaffeprat!