Smidig ledelse gjennom Tight Loose Tight

"Våre ansatte er ikke gode nok til å jobbe smidig"

Vi gråter hver gang vi hører denne setningen, og vårt samfunnsløfte er å inspirere våre kunder til å forstå at alle kollegaer sitter på enorme ubenyttede ressurser.

Vår erfaring er derfor at både team og ansatte kan utvikle seg om man velger å følge smidige prinsipper og i større grad organisere seg i tverrfaglige team. Mens mange har startet innføringen av smidig fra golvet, så jobber CoWork med å støtte ledere og ledergrupper i å starte den smidige bevegelsen fra toppledelsen.

Det viktigste verktøyet vi lærer opp våre kunder i er Tight Loose Tight. Dette ble presentert første gang av CoWorker Rune Ulvnes i Norge i 2014, og har siden fått sine tilhengere i mange virksomheter slik som NAV, Telenor, SPK og Arkivverket. Tight Loose Tight kan benyttes som:

  • Verktøy for smidig virksomhetsstyring
  • Inspirasjon for personlig lederutvikling
  • Arbeidsprosess for å lære av og styre tverrfaglige team

Vi tror ikke alt i en virksomhet egner seg til å ledes etter smidige prinsipper, og vil derfor støtte ledergrupper i å velge riktig ledelse for riktig problem. Gode smidige virksomheter kan fortsatt benytte både prosjekter og ha gode driftsprosesser. De "to mindsets" er vårt viktigste verktøy i den sammenheng.

I tillegg til å støtte din ledergruppe med coaching og opplæring, så har CoWork startet et sertifiseringsprogram i Tight Loose Tight som starter Januar 2023. Vi holder også inspirasjonsforedrag for ansatte og ledergrupper etter forespørsel.

"I NAV har vi holdt på med rigging av produktorientert utvikling i noen år, og høster stadig erfaring som bringer oss videre fremover. En grunnkomponent til dette er bruken av tverrfaglige team og en smidig arbeidsform. Som inspirasjon til dette har vi hentet teori såvel som praksis, og konseptet «tight-loose-tight» har vært sentralt når vi har bygget vårt rammeverk. Hva er da mer naturlig enn å låne inn Rune Ulvnes til å dele sin kompetanse?

Som direktør for produktområder i NAV har jeg et «team PO» som fokuserer på erfaringsdeling, utvikling av nye roller og kompetansematriser for nye karriereveier, og annet endringsarbeid. I 1. halvår 2022 har vi hatt Rune som fast teammedlem. Rune har gitt oss et verdifullt bidrag med sin innsikt og kompetanse, og har utført erfaringsdeling i en rekke fora på flere nivåer i organisasjonen. Rune nyter stor respekt hos oss i NAV, og han har dessuten en fremferd og arbeidsform som gjør ham veldig behagelig å jobbe med."

Med vennlig hilsen
Ola Furu

Direktør Produktområder
"Arkivverket har hatt både foredrag, en-til-en samtaler og workshops med Rune Ulvnes om tight-loose-tight. Etter hvert som hele lederlaget vårt fikk innsikt i konseptet og måten å tenke på har TLT etablert seg som begrep og blitt en del av dagligtalen hos oss. Vi fortsetter å utvikle oss som smidig organisasjon og har stor nytte av å bruke tight-loose-tight som perspektiv og metode."

Nina Dudek,
Seniorrådgiver stab for strategi og styring i Arkivverket
Reinert Kamøy sitt foredrag om relasjoner og smidig styring er den samlingen/workshopen vi har fått desidert mest positive tilbakemeldinger på – det er rett og slett kjempestemning her i dag etter gårsdagen. Noen sa at «dette er den mest nyttige konsulenten vi noen sinne har hatt inne på it-avdelingen».

Med vennlig hilsen
Kjersti Dalland
IT direktør Fiskeridirektoratet


Behov for hjelp med din digitale produktreise?

Hva sier du til en uforpliktende (digital) kaffe hvor vi kan snakke om muligheter?
Ta gjerne en kaffeprat